Sterke versnelling wereldwijde dividendgroei in eerste kwartaal

5-6-2017

Downloaden

​Volgens de meest recente Global Dividend Index van Janus Henderson stegen de wereldwijde dividenden in het eerste kwartaal naar USD 218,7 miljard, wat een onderliggende stijging is van 5,4% op jaarbasis. Dit was de snelste onderliggende stijging sinds eind 2015. Dit was ook duidelijk geworden doordat de aantrekkende wereldwijde groei zich direct vertaalde in bedrijfswinsten. In de meeste sectoren was er sprake van een sterke dividendgroei. En in elke regio, behalve Europa, waren er te weinig bedrijven die in het eerste kwartaal dividend uitkeerden om te kunnen spreken van een trend. Hoewel de onderliggende groei sterk was, waren de eenmalige speciale dividenden aanmerkelijk lager – na bijna een hoogterecord te hebben gehaald in 201?6. Dus het totale wereldwijd uitgekeerde dividend in het eerste kwartaal kwam op jaarbasis 0,3% lager uit.

Belangrijke punten
 • In het eerste kwartaal stegen de wereldwijde dividenden onderliggend 5,4%, wat de snelste onderliggende stijging is sinds eind 2015, er werd USD 2187 miljard uitgekeerd.
 • In de meeste sectoren en regio’s van de wereld, behalve in Europa, was er sprake van een sterke dividendgroei.
 • De aanmerkelijk lagere speciale dividenden die eenmalig werden uitgekeerd hadden gevolgen voor de totale dividenden. Het totale uitgekeerde dividend over de hele wereld was namelijk 0,3% lager.
 • De wereldwijde economische groei trekt aan wat zal leiden tot hogere bedrijfswinsten en hogere dividenden.
 • De lichte verzwakking van de dollar betekent dat de groei over de hele wereld wat minder wordt verbloemd door de wisselkoers.
 • Janus Henderson stelt de dividendgroei voor het gehele jaar naar boven bij en verwacht nu een onderliggende groei van 3,9% en een totale groei van 1,5%. De wereldwijde verwachting komt hiermee uit op USD 1,176 biljoen.

Bron: Janus Henderson Investors

 

 
Vooral in de VS viel op dat de eenmalig uitgekeerde speciale dividenden lager waren. Op jaarbasis vielen deze daar namelijk USD 7,0 miljard lager uit, waardoor de totale dividenden die werden uitgekeerd 0,7% lager uitvielen en resulteerden in USD 106,9 miljard. Dit verbloemde echter dat de onderliggende groei in de VS naar 5,3% steeg. De flinke vertraging waar in heel 2016 sprake van was, werd hierdoor gecompenseerd.

In de Amerikaanse bankensector, waar voor de financiële crisis de meeste dividenden werden uitgekeerd, wordt er opnieuw aanzienlijk meer dividend uitgekeerd. De sector loopt niet ver meer achter op de oliesector, waar de laatste twee jaar de olieprijs zijn invloed heeft gehad. In de VS zijn de dividenduitkeringen veel gelijkmatiger verspreid dan in andere delen van de wereld, dus in het eerste kwartaal hebben Amerikaanse bedrijven disproportioneel veel bijgedragen als het gaat om wereldwijde aandeleninkomsten.

In het eerste kwartaal van vorig jaar zagen we ook in Hongkong, Singapore en Australië veel speciale dividenden. Dit jaar waren de bedragen veel kleiner, waardoor de dividenden in Azië-Pacific ex-Japan op jaarbasis in totaal 2,8% daalden. Wanneer we de speciale dividenden en andere minder bepalende factoren buiten beschouwing laten, stegen de uitgekeerde bedragen onderliggend met maar liefst 14,6%. Vooral in Australië, want daar bleven de uitgekeerde dividendbedragen van elk bedrijf in de index van Janus Henderson gelijk of hoger. Het totale dividend in het land steeg op jaarbasis 30,6%, voornamelijk door BHP Billiton. In Hongkong, als we verder kijken dan alleen de wisselvalligheid van de speciale dividenden, stegen de reguliere dividenden 2,9%. In Singapore bedroeg de onderliggende groei 20,0%, voornamelijk dankzij de halfgeleiderfabrikant Broadcom, die op jaarbasis twee keer zoveel uitkeerde.

Het eerste kwartaal is seizoensmatig relatief niet bepalend in Europa, aangezien de meeste Europese bedrijven slechts één keer per jaar dividend uitkeren, namelijk in het tweede kwartaal. In het VK daalden de dividenden op jaarbasis in totaal 5,3% in Amerikaanse dollars. Dit kwam door het zwakke pond. Gecorrigeerd voor de waardedaling van het pond en voor andere factoren, was de onderliggende groei echter 7,1%. De helft van deze stijging was te danken aan de onverwacht sterke stijging van het aandeel van mijnbouwbedrijf BHP Billiton. Het bedrijf profiteert nu van de betere grondstoffenprijzen, maar in 2016 verlaagde het bedrijf haar dividenduitkeringen nog drastisch.

In de opkomende markten loopt de dividendgroei, ondanks de stijgende grondstoffenprijzen en tekenen van stabilisatie als het gaat om de economieën, uiteen. De groei is dan ook erg afhankelijk van Rusland, waar de uitgekeerde bedragen uiteen lopen en niet te voorspellen zijn. Onderliggend was het uitgekeerde dividend verder lager in India, Brazilië en Zuid-Afrika. In het eerste kwartaal keerde bijna geen enkel Chinees bedrijf uit.

Door het steeds positiever wordende wereldwijde economische plaatje voor 2017 stelt Janus Henderson haar dividendvooruitzichten naar boven bij. Het Global Equity Income-team verwacht nu een onderliggende groei van 3,9% voor 2017 (in januari was dit nog 3,2%) en een totale groei van 1,5% (dit was 0,3%). De verbeterde totale groei wijst op een bescheiden omslag in de kracht van de Amerikaanse dollar. De wereldwijde prognose gaat hierdoor omhoog met USD 18 miljard naar USD 1,176 biljoen.

Alex Crooke, hoofd Global Equity Income bij Janus Henderson: “Voor inkomstenbeleggers is 2017 goed begonnen, als je tenminste verder kijkt dan de eenmalige speciale dividenden. In veel sectoren en landen was er ook sprake van groei.”

“De vooruitzichten voor de wereldeconomie zien er nu beter uit dan in de afgelopen paar jaren. Dat betekent dat bedrijven sneller winst kunnen maken en dus ook eerder dividend kunnen uitkeren. Op dit moment ligt het tempo hoger dan we verwacht hadden, en gaat het ook om grotere bedragen. We zijn onze prognose voor het jaar dan ook iets aan het bijstellen, ondanks de enorme daling wat betreft de speciale dividenden in het eerste kwartaal. Bovendien betekent een iets zwakkere dollar dat de positieve onderliggende dividendgroei over de hele wereld niet heel erg wordt verbloemd door de wisselkoersen wanneer de dividenden weer worden omgerekend naar Amerikaanse dollars.”
 

 

 

 

Bron: Janus Henderson Investors

 

 
 

 

Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Internationaal beleggen neemt bepaalde risico's en een verhoogde volatiliteit met zich mee, waarmee u niet te maken hebt wanneer u alleen in het Nederland belegt. Deze risico's omvatten wisselkoersschommelingen, economische of financiële instabiliteit, gebrek aan tijdige of betrouwbare financiële informatie of ongunstige politieke of juridische ontwikkelingen.

 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Voor promotiedoeleinden.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund

Het Janus Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden aangeboden door Janus Capital International Limited (registratienr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (registratienr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (registratienr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (registratienr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (registratienr. 2606646) (elk geregistreerd in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (registratienr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier).

We kunnen telefoongesprekken opnemen voor onze wederzijdse bescherming, om de klantenservice te verbeteren en voor het bijhouden van wettelijke registraties.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946 en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Door wijzigingen in de wisselkoersen kan de waarde van uw belegging, en enige daaruit voortvloeiende inkomsten, stijgen of dalen.
 • Als het Fonds of een specifieke aandelenklasse van het Fonds ernaar streeft de risico's te verlagen (zoals wisselkoersschommelingen), kunnen de maatregelen die daartoe zijn vastgesteld inefficiënt, onbeschikbaar of schadelijk zijn.
 • ​Elk effect kan moeilijk te waarderen of te verkopen worden op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.

Risicoklasse

SRRI 5

Deel

Attentie