INVESTED IN

JANUS HENDERSON INVESTORS - OVER ONS

Connecties maken sterke relaties met klanten mogelijk op basis van vertrouwen en inzicht, evenals de uitwisseling van ideeën tussen onze beleggingsteams en onze betrokkenheid bij ondernemingen, allemaal dingen waardoor we een positief verschil kunnen maken. Die connecties staan centraal in onze waarden, in wat actief beheer moet zijn en in de sterke rendementen die we willen bieden.

 

Over ons

Janus Henderson Investors

Janus Henderson is een wereldwijde vermogensbeheerder met meer dan 340 beleggingsprofessionals en expertise in alle grote vermogenscategorieën. Onze individuele, intermediaire en institutionele klanten zijn verspreid over de hele wereld en vertrouwen ons meer dan 324,4 miljard €* aan vermogen toe*. Onze voorkeur voor actief beheer biedt klanten de mogelijkheid om passieve strategieën over de marktcycli heen te overtreffen. Zowel in rustige markten als bij toenemende onzekerheid gebruiken onze beheerders hun ervaring om risico en rendementspotentieel tegenover elkaar af te wegen, om onze klanten aan de goede kant van de verandering te houden.

*Bron: Janus Henderson Investors. Gegevens van personeel en beheerd vermogen per 31 maart 2022. Gegevens van beheerd vermogen zijn exclusief de activa in exchange-traded notes (ETN's).

Waarom janus henderson investors?

ACTIEF OMDAT ACTIEF HET VERSCHIL MAAKT

We beleggen selectief in wat wij als de interessantste opportuniteiten beschouwen. Onze beleggingsteams kunnen vrij hun eigen mening vormen en actief proberen om portefeuilles te positioneren om klanten op één lijn te brengen met hun financiële doelstellingen.

WERELDWIJD BEREIK MET LOKALE OPLOSSINGEN

Wij bieden echt een wereldwijd bereik en zijn aanwezig in grote belangrijke markten. Bovendien krijgt u van ons ook de reactiesnelheid, het maatwerk en de persoonlijke toets die u van een lokale partner mag verwachten.

KLANTEN EEN TROEF IN HANDEN GEVEN DOOR KNOWLEDGE SHARED

Wij geven onze klanten toegang tot inzichten en kennis die hen in staat stellen betere beleggings- en bedrijfsbeslissingen te nemen.

<< Bij Janus Henderson zijn we ervan overtuigd dat de juiste connecties het verschil kunnen maken, in onze relaties, maar ook in onze portefeuilles. Het zijn die connecties die onze beleggingsteams van wereldklasse en ervaren wereldwijde distributie- professionals verbinden met onze klanten over de hele wereld en ons in staat stellen om op het ideale moment en een relevante manier beleggingsoplos- singen en marktvooruit- zichten aan te bieden. >>

Actief omdat actief het verschil maakt

ONZE BELEGGINGSTEAMS GEBRUIKEN HUN EXPERTISE OM HET RISICO- EN RENDEMENTSPOTENTIEEL TE ANALYSEREN, INTENSIEF MET BEDRIJVEN IN DIALOOG TE GAAN EN TE BELEGGEN MET OVERTUIGING.

De teams zijn gestructureerd op een manier die volgens ons het beste bij hun vermogenscategorieën past, en zij werken met de nodige flexibiliteit binnen een voor risico beheerde omgeving. Dat betekent dat onze teams echt actief zijn en inzicht en originaliteit gebruiken om van inefficiënties op de markt te profiteren.

DE BELEGGINGSBESLISSINGEN WORDEN ONDERSTEUND DOOR SYSTEMEN EN TECHNOLOGIE DIE DIEPGAAND ONDERZOEK EN STRIKT RISICOBEHEER MOGELIJK MAKEN.

Onze vastrentende teams hanteren een wereldwijd onderzoeks- en risicobeheersysteem en onze aandelenteams gebruiken bekroonde, eigen technologie voor portefeuilleopbouw en samenwerking. Wij erkennen dat bepaalde risiconiveaus nodig zijn om beter te kunnen presteren dan gemiddeld, en onze controles zijn bedoeld om dat risico af te stemmen op de verwachtingen van de klant en de intenties van de vermogensbeheerder.

IN ONZE BESLUITVORMING HOUDEN WE REKENING MET ECOLOGISCHE, SOCIALE EN GOVERNANCEASPECTEN (ESG).

Onze teams nemen ESG op in hun beleggingsprocessen wanneer zij dat nodig achten en proberen duurzame bedrijfspraktijken te vinden die op lange termijn waarde kunnen genereren voor beleggers. Als actief beheerder beseffen wij dat wij het gedrag van ondernemingen kunnen beïnvloeden doordat we klanten in contact brengen met beleggingsmogelijkheden die volgens ons nu en in de toekomst voordelen zullen opleveren.

Georgina Fogo | Janus Henderson Investors

  Georgina Fogo,
  Chief Risk Officer

<< Bij Janus Henderson handelen we zoals eigenaars. Dat betekent dat we trots zijn op wat we doen, terwijl we tegelijk streven naar uitmuntende beleggingsresultaten. Dat betekent ook dat we ons te allen tijde verantwoordelijk gedragen, omdat we ons bewust zijn van het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. >>

Een wereldwijd bereik met lokale oplossingen

WIJ BIEDEN ECHT EEN WERELDWIJD BEREIK EN ZIJN AANWEZIG IN GROTE BELANGRIJKE MARKTEN. BOVENDIEN KRIJGT U VAN ONS OOK DE
REACTIESNELHEID, HET MAATWERK EN DE PERSOONLIJKE TOETS DIE U VAN EEN LOKALE PARTNER MAG VERWACHTEN.

Het wereldwijde netwerk van distributie- en beleggingsspecialisten van Janus
Henderson koppelt onze beste ideeën en mogelijkheden aan een grondig begrip van de behoeften van de klant. Vervolgens leveren wij oplossingen op maat die zijn ontwikkeld om aan de eisen in verschillende markten te voldoen.

Een rijk erfgoed

Janus Henderson onstond in 2017 uit de fusie van twee complementaire ondernemingen waarvan de geschiedenis veel verder teruggaat. Henderson Global Investors werd in 1934 opgericht in het Verenigd Koninkrijk en bood voornamelijk bottom-upstrategieën aan die gebaseerd waren op analyse. Janus Capital Group werd in 1969 opgericht in de VS en selecteerde zijn effecten eveneens in de eerste plaats op basis van grondige research. De klantenbestanden van beide groepen besloegen in de kern verschillende regio's en door de fusie van gelijken ontstond een echt wereldwijd platform.
.

Sterkte voor de toekomst

Janus Henderson heeft tegenwoordig een aanzienlijk vermogen onder beheer, een breed spectrum van beleggingsmogelijkheden en een distributieteam met een ruim bereik. Die capaciteiten zijn bijzonder belangrijk in tijden van veranderingen van deze omvang op het niveau van de sector, de regelgeving en de klanten. Dankzij onze ontwikkeling zijn we goed geplaatst om oplossingen aan te bieden die aangepast zijn aan diverse economische situaties en klantenbehoeften.

.

WERELDWIJDE STERKTE

Graph_AssetsUnderManagement

324,4 miljard €* Vermogen onder beheer

Noord Amerika 58%

EMEA & LatAm 32%

Azië Pacific 10%

Graph_InvestmentProfessionals

Meer dan 340 beleggingsspecialisten

Noord Amerika 42%

EMEA & LatAm 45%

Azië Pacific 13%

Graph_DiversifiedAUM

Gediversifieerd klantenbestand

Tussenpersoon 55%

Institutionele belegger 23%

Zelf aangestuurd 22%

Bron: Janus Henderson Investors, per dinsdag 31 maart 2022. Gegevens van beheerd vermogen zijn exclusief de activa in exchange-traded notes (ETN's).

430700r2_TimelineHelix_092020_1250pxw
People_3_Group_Icon.png

Meer dan
2,000
werknemers

Globe_Icon.png

25
kantoren wereldwijd

People_Presentation_Icon.png

Meer dan 340
beleggingsspecialisten

KLANTEN EEN TROEF IN HANDEN GEVEN DOOR KNOWLEDGE SHARED

WAT IS KNOWLEDGE SHARED?

  • REGELMATIGE STANDPUNTEN over beleggingsthema's en belangrijke gebeurtenissen op de markten.
  • TRANSPARANTIE bij het uitleggen van hoe wij denken, beleggen en onze inzichten omzetten in portefeuillepositioneringen.
  • TOEGANG tot vakspecialisten op het gebied van portefeuillesamenstelling, professionele ontwikkeling en andere hedendaagse sectorale thema's via onze Knowledge Labs®-programma's.

Wij hechten veel waarde aan wat onze beleggingsteams denken en proberen hun visie snel en open met onze klanten te delen in het kader van onze zogeheten 'Knowledge Shared'-benadering.

U vindt ze in de artikels en video's die wij op onze website plaatsen of in iets langere white papers op basis van eigen onderzoek en analyse. U vindt ze ook terug in de evenementen die we wereldwijd organiseren, waar klanten ze rechtstreeks van onze teams kunnen horen, of in onze vele webinars en podcasts. En ook in onze vele bijdragen aan persartikelen, interviews en social media berichten verneemt u er alles over.

Prognoses en verwachtingen vermenigvuldigen en geregeld delen wat de beheerders denken heeft er, naast onze reguliere rapporten voor klanten, toe geleid dat Knowledge Shared diverse prijzen heeft gewonnen. Wij zijn van mening dat kennis macht is, als ze gedeeld wordt.

.

BIJ JANUS HENDERSON VERSCHAFFEN WE ONZE KLANTEN TOEGANG TOT INZICHTEN EN KENNIS DIE HEN IN STAAT STELLEN BETERE BELEGGINGS- EN BEDRIJFSBESLISSINGEN TE NEMEN.

About us NEW

Onze beleggingsmogelijkheden

<< De doelstellingen van onze klanten behalen, dat is de werkelijke maatstaf van ons succes. We proberen onze expertise te bundelen binnen een risicogerichte omgeving, terwijl we er alles aan doen om onze klanten de beoogde resultaten te leveren.>>

Onze beleggingsteams en hun benaderingen worden gevormd met de klant in gedachten. De producten worden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften en de beleggingsbeheerders werken binnen duidelijk afgebakende parameters terwijl ze vooropgestelde of overeengekomen doelstellingen nastreven. Transparantie van het proces, positionering en vooruitgang in de richting van de doelstellingen staan centraal in onze aanpak, en onze beleggingsen distributieteams willen onze klanten in elke fase op de hoogte houden.

Wij bieden expertise in alle belangrijke vermogenscategorieën, via beleggingsteams over de hele wereld. De mogelijkheden van Janus Henderson zijn gegroepeerd volgens vijf rubrieken. Meer informatie daarover vindt u in de relevante productsecties op onze website:

Aandelen

Wij bieden een ruim gamma van aandelenstrategieën met verschillende geografische focussen en beleggingsstijlen. De teams omvatten experts met een wereldwijd perspectief, regionale specialisten (VS, Europa, Azië-Stille Oceaan en opkomende markten) en professionals die in gespecialiseerde sectoren beleggen. Er wordt gebruik gemaakt van een scala aan groei-, waarde- en absoluutrendementsstijlen. Deze teams hanteren doorgaans processen die steunen op fundamenteel onderzoek en individuele effectenselectie.

Vastrentende beleggingen

Onze teams voor vastrentende effecten bieden oplossingen voor actief vermo- gensbeheer om klanten te helpen hun beleggingsdoelstellingen te realiseren. Van core- en multisectorstrategieën tot meer gefocuste mandaten, onze innovatieve en gedifferentieerde technieken zijn speciaal ontwikkeld om onze klanten te ondersteunen in iedere unieke economische cyclus. De expertise van onze teams ondersteunt zowel individuele strategieën als gemengde oplossingen op maat.

Multi-Asset

Janus Henderson Multi-Asset heeft teams in de VS en het Verenigd Koninkrijk. De in de VS gevestigde teams beheren Amerikaanse en wereldwijde assetallocatiestrategieën. Het in het VK gevestigde team omvat assetallocatiespecialisten, traditionele multimanagerbeleggers en beheerders met een focus op alternatieve vermogenscategorieën.

Alternatieve beleggingen

De Janus Henderson Alternatives-teams beheren een scala aan beleggingsoplossingen die specifieke resultaten beogen die zijn afgestemd op de behoeften en beperkingen van klanten. Het team brengt gespecialiseerde vaardigheden samen voor het beheer van gemengde absoluutrendementsoplossingen voor klanten binnen een kader met risicobeheer.

 

 

*Fundamenteel onderzoek: de analyse van informatie die bijdraagt aan de waardering van een effect, zoals de inkomsten van een bedrijf of de evaluatie van het managementteam, evenals bredere economische factoren.

AANDELEN

198,9 miljard €*


OBLIGATIES

67,8 miljard €*


MULTI-ASSET

48,4 miljard €*


ALTERNATIEF

9,3 miljard €*


Bron: Janus Henderson Investors
*Beheerd vermogen, 31 maart 2022. Gegevens van beheerd vermogen zijn exclusief de activa in exchange-traded notes (ETN's).

De connectie
maken met onze klanten

WAT ONZE KLANTEN KUNNEN VERWACHTEN: 

Samenwerking

We werken als teams over de beleggings-, distributie en alle centrale functies in de onderneming, om samen onze klanten goede resultaten te bieden. Op die manier is een geest van connectiviteit ontstaan, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
Wij geloven in het samenvoegen van standpunten van experts en samen tot oplossingen komen.

Afstemming

Klanten vertrouwen hun beleggingsbeslissingen aan ons toe, en dat is een verantwoordelijkheid die wij heel ernstig nemen. Wij begrijpen dat toekomstplannen en veiligheid afhangen van het feit of wij onze belofte waarmaken. Onze relaties draaien niet rond transacties, maar zijn partnerschappen die steunen op vertrouwen. Wij maken niet alleen producten, we zijn een partner die zijn aanbod wil laten evolueren en die gespecialiseerde inzichten biedt om klanten gedurende het hele beleggingstraject bij te staan in hun beslissingname.

Toegang

Wij blijven onze distributiekanalen verbeteren en ons bereik uitbreiden naar andere productgamma's om meer klanten de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze sterke punten. Daartoe is een scherpe kijk vereist op de strategieën en de lacunes in de markt waar we echt kunnen differentiëren en in een behoefte kunnen voorzien. Ons doel is het juiste product op het juiste moment aan de juiste klant te koppelen.

Ondersteuning

Beleggingsrendement is wat wij willen bieden, maar als actief beheerder kunnen wij ook nog op andere manieren toegevoegde waarde bieden. Dat varieert naargelang de behoeften van onze klanten, maar wij bieden onze diensten zo breed mogelijk aan.

  • Ons bekroonde Portfolio Construction and Strategy-team, dat snelle analyses op maat maakt voor financiële professionals om hen te helpen productopportuniteiten op te sporen en door data aangestuurde diagnostiek en inzichten te genereren.
  • Regelmatige content en communicatie op basis van de bekommernissen die we bij onze klanten bespeuren, en die tijdig aanpakken.
  • We hebben ook een sterke voorgeschiedenis in professionele ontwikkelingsprogramma's voor onze klanten in Noord-Amerika in het kader van ons Knowledge Labs-aanbod. Die programma's, die wij wereldwijd uitbreiden, omvatten de 'Art of WOW', de 'Science of Negotiations' en 'Energy for Performance’. Zij moeten onze tussenpersonen en institutionele klanten helpen uitzonderlijke relaties op te bouwen met hun eigen klanten, dynamisch teamwerk te ontwikkelen en het persoonlijke welzijn te verbeteren om topprestaties te leveren.
Suzanne

  Suzanne Cain,
  Global Head of Distribution

<< De manier waarop wij de connectie maken met onze klanten, wordt voortdurend verder verfijnd. Dat betekent dat we reageren op de veranderingen in de wereld om ons heen, dat we de behoeften van de klant goed blijven opvolgen en dat we ons snel aanpassen om hen de juiste oplossingen te bieden. >>

Environmental, Social en Governance (ESG)

Environment, Social en
Governance (ESG): een overzicht

ESG transparent

Als internationale vermogensbeheerder hebben we veel verantwoordelijkheden. Met duizenden medewerkers die miljoenen beleggers van dienst zijn, weten we dat onze activiteiten een aanzienlijke impact hebben. Om onze klanten de beste duurzame, voor risico gecorrigeerde rendementen te bieden, moeten we snel kunnen inspelen op veranderingen. Dat vereist dat we ons eigen vermogen en dat van klanten beheren op een manier die duurzame langetermijndoelstellingen ondersteunt en die in lijn ligt met de principes op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social and Governance - ESG).