Voor financiële professionals in Nederland

Beveiligingsinformatie

Janus Henderson neemt de bescherming van beleggers zeer serieus. Wij raden u aan alert te zijn op oplichters die ten onrechte beweren dat ze Janus Henderson Investors vertegenwoordigen. Deze personen gebruiken vaak variaties op de bedrijfsnaam Janus Henderson en ze nodigen beleggers vaak uit om schadelijke websites te bezoeken, een nieuw handelsaccount aan te maken of te beleggen in fictieve fondsen.

Als u denkt dat u mogelijk bent gebeld door of een e-mail heeft ontvangen van een oplichter, bel dan de helpdesk van Janus Henderson:

Buiten het Verenigd Koninkrijk: +44 1268 443 914
VK: 0800 832 832

De helpdesk is geopend van 9.00 tot 17.30 uur Britse tijd (maandag t/m vrijdag).

Meest recente meldingen

Datum Activiteit
25 februari 2019 Enkele particulieren hebben ongewenste telefoontjes en post ontvangen van oplichters die ten onrechte beweren dat een belegging op hun naam is verkocht en dat Janus Henderson borg staat voor de opbrengst die wordt vrijgegeven tegen betaling van een vergoeding. Wij nemen nooit contact op met particulieren om beleggingsproducten te kopen of verkopen noch om borg te staan voor iemand. Als u een dergelijk aanbod ontvangt, raden wij u aan het contact onmiddellijk te verbreken. Als u twijfelt of vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze helpdesk.
3 oktober 2018

Beleggingsproducten bij Janus Henderson

Janus Henderson probeert contact op te nemen met klanten die beleggingsproducten (ISA, PEP, OEIC & Unit Trusts) bij ons hadden of bij een bedrijf dat deel uitmaakte van de groep of bij bedrijven die zijn overgenomen (zie onderstaande lijst). We doen dit omdat we in sommige gevallen het contact met klanten zijn verloren en nu graag opnieuw in contact willen komen met die klanten.

Bedrijven die deel uitmaakten van of zijn overgenomen door Janus Henderson

  • Aberdeen Asset Management - Fondsen overgenomen vóór juni 2003
  • Edinburgh Fund Managers - Fondsen overgenomen vóór juni 2004
  • Exeter Fund Managers - Fondsen overgenomen vóór januari 2004
  • New Star Investment Funds Limited
  • Henderson Investment Funds Limited
  • Henderson Global Investors Limited
  • Pearl Group
  • NPI Group
  • Gartmore Investment Limited

Wat moet ik doen?

De te nemen stappen staan beschreven in de brief die wij u hebben gestuurd. Als u meer informatie nodig heeft voordat u kunt reageren, bel ons dan gerust op het nummer +44 1268 443 914.

21 maart 2017
19 augustus 2016 Henderson Global Investors (“HGI”) heeft vastgesteld dat sommige particulieren ongewenste telefoontjes hebben ontvangen van een bedrijf genaamd Henderson Capital. De beller gebruikt de namen de heer Appleby en de heer Bailey. Hij nodigt u uit om carbon credits te kopen en beweert dat hij deel uitmaakt van de HGI Group. De heer Appleby en Henderson Capital zijn niet gelieerd aan HGI, maar er werkt wel een Mr Bailey voor HGI. We willen echter benadrukken dat onze medewerkers geen ongewenste telefoontjes plegen om beleggingsproducten te verkopen. Als u een dergelijk aanbod ontvangt, raden wij u aan het contact onmiddellijk te verbreken. Als u twijfelt of vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze helpdesk.
19 oktober 2015 Henderson heeft vastgesteld dat er spam e-mailberichten verzonden zijn naar enkele mensen die afkomstig lijken te zijn van Henderson Managed Investment Trusts. In deze e-mails wordt verwezen naar The City of London Investment Trust plc en “Safe Simple Comissions [sic]”. Mocht u een van deze e-mailberichten ontvangen, klik dan niet op de link in de e-mail en verwijder deze onmiddellijk. Neem gerust contact op met onze helpdesk als u een van deze e-mails ontvangt of als u vragen heeft.
19 augustus 2015 Henderson heeft vastgesteld dat er een bedrijf is, Henderson Global Trading, dat ten onrechte beweert dat het gelieerd is aan Henderson Global Investors en/of Henderson Group PLC. Dit bedrijf biedt ‘asset release’-services aan en stuurt facturen voor vooruitbetalingen. Wij bieden dergelijke services niet aan en raden u aan om het contact onmiddellijk te verbreken als u hiervoor benaderd wordt. Als u twijfelt of vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze helpdesk.
04 februari 2015 Henderson heeft vastgesteld dat sommige particulieren ongewenste telefoontjes hebben ontvangen van personen die ten onrechte beweren voor of namens Henderson Global Investors te werken. De bellers proberen bijvoorbeeld obligaties te verkopen met een vaste rente en een looptijd van 1-2 jaar. Medewerkers van Henderson nemen nooit telefonisch contact op met particulieren om beleggingsproducten te verkopen. Als u een dergelijk aanbod ontvangt, raden wij u aan het contact onmiddellijk te verbreken. Als u twijfelt of vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze helpdesk.
06 september 2013 Henderson verstrekt geen Standby Letter of Credit (SBLC) of een bankgarantie (BG) en Henderson neemt geen contact op met bedrijven om zijn klanten te introduceren als verstrekkers van onderhandse leningen. Als u bent benaderd door iemand die iets anders beweert, raden wij u aan niet te reageren en het contact onmiddellijk te verbreken. Als u twijfelt of vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze helpdesk.
25 juli 2013 Henderson heeft vastgesteld dat enkele bedrijven zijn benaderd door personen die beweren eigenaar te zijn van een fonds of financieel adviseur van Henderson Global Investors Limited met een aanbod voor een aanzienlijk rechtstreeks particulier investeringskrediet. Hun e-mailadressen eindigen op @henderson-invest.com. Als u een dergelijk aanbod ontvangt, raden wij u aan niet te reageren en het contact onmiddellijk te verbreken.
14 augustus 2012 Er worden e-mails verzonden naar particulieren en bedrijven die afkomstig lijken te zijn van Henderson en die het domein @hdinvestors.com gebruiken. Daarin wordt aangeboden om tegen betaling van administratiekosten te investeren in de zakelijke activiteiten van de ontvanger. Dit domein is niet gelieerd aan een rechtspersoon of product van Henderson Global Investors en Henderson doet nooit zaken op deze manier. Als u een van deze e-mails ontvangt, adviseren wij u deze niet te beantwoorden en het contact met de afzender onmiddellijk te verbreken.
06 maart 2012 Er worden e-mails verzonden die afkomstig lijken te zijn van medewerkers van Henderson Global Investors die op zoek zijn naar beleggingsmogelijkheden voor het Henderson Marginal Capital Fund/Margin Capital Fund. Henderson doet nooit zaken op deze manier en beheert ook geen Marginal Capital Fund/Margin Capital Fund. Als u een van deze e-mails ontvangt, adviseren wij u deze niet te beantwoorden en het contact met de afzender onmiddellijk te verbreken.
11 mei 2011 Er worden e-mails verzonden vanaf een ongeautoriseerd Gmail-account, formica.andrew@gmail.com, waarin het volgende wordt aangeboden: BG/SBLC/MTN/CD, (bankgarantie, Standby Letter of Credit, Medium Term Notes, Certificate of Deposit). De e-mails hebben bijlagen met de geregistreerde naam en het logo van Henderson en een vervalst paspoort van de heer Formica plus een vervalste handtekening. Dit is oplichterij. Als u een van deze e-mails ontvangt, adviseren wij u deze niet te beantwoorden en het contact met de afzender onmiddellijk te verbreken.
04 februari 2011 De Henderson Smaller Companies Investment Trust plc ('HSCIT') heeft vastgesteld dat enkele aandeelhouders onlangs zijn gebeld, zogenaamd vanuit New York, over een aanbod om 51% van de aandelen HSCIT te kopen van een bedrijf (niet nader genoemd) dat de 'octrooien en licenties' van HSCIT wil verwerven. HSCIT is niet op de hoogte van een dergelijk aanbod en heeft geen octrooien en licenties. Het is zeer waarschijnlijk dat dit 'aanbod' wordt gebruikt als een middel om persoonsgegevens van aandeelhouders te verkrijgen voor onrechtmatige doeleinden. Wij adviseren aandeelhouders om zeer wantrouwend te zijn tegenover dergelijke telefoontjes en om geen persoonlijke informatie te geven. In geval van twijfel verzoeken wij aandeelhouders om contact op te nemen met de Company Secretary van Henderson Global Investors op +44 20 7818 4469.
TOP