THEMATIC
INVESTING

Krijg toegang tot transformationele verandering met thematisch beleggen

De wereld verandert sneller dan ooit door grootschalige ontwikkelingen en trends die de manier waarop mensen leven opnieuw vormgeven. Met thematische beleggingen kunnen beleggers profiteren van sterke megatrends die de toekomst veranderen en vormgeven, en die mogelijk betere en consistentere rendementen kunnen opleveren.

Beleggers kunnen het best instappen in omvangrijke transformaties vanuit een thematische visie, door de wereldwijde aanjagers van langdurige veranderingen en de bedrijven die van deze trends profiteren te identificeren.

Richard Clode
Portefeuillebeheerder, technologie-aandelen

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen
Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

Onze aanpak van thematisch beleggen

Om de veranderingen te kunnen bijhouden is een diepgaande en brede sectorkennis vereist. Onze aanpak van thematisch beleggen is gevormd door tientallen jaren opgebouwde kennis over het selecteren van aandelen – wij geloven dat gespreide inzichten bijdragen aan de mogelijkheid om consistent, op lange termijn, rendement te kunnen leveren.

Wereldwijde uitdagingen

Volgens ons is er op dit moment sprake van vier belangrijke uitdagingen voor de wereldwijde maatschappij:

Pictogram met mensen met pijl omhoog

Bevolkingsgroei

Zimmerframe-pictogram

Vergrijzing

Waterdruppels-pictogram

Beperkte grondstoffen

Wereldbolicoon met thermometer

Klimaatverandering

Pictogram met mensen met pijl omhoogBevolkingsgroei

Zimmerframe-pictogramVergrijzing

Waterdruppels-pictogramBeperkte grondstoffen

Wereldbolicoon met thermometer Climate
change

Structurele verandering

Wereldwijde uitdagingen in combinatie met maatschappelijke verschuivingen leiden tot structurele verandering:

Toekomstige levensstijlen

Mensen veranderen in de manier waarop ze leven en werken, de manier waarop ze gezond blijven, en de producten en diensten die zij afnemen.

Innovatie

De wereldwijde uitdagingen en de toegenomen bereidheid om dingen anders te doen zorgen ervoor dat innovatie nu belangrijker is dan ooit.

Duurzaamheid

Dankzij klimaatgerelateerde gebeurtenissen en de vraag naar grondstoffen is duurzaamheid een heel belangrijk aspect bij de veranderingen die plaatsvinden.

Beleggingsfilosofie

Onze beleggingsfilosofie neemt de kracht van verandering in acht, ook bij de selectie van bedrijven.

snelheidsmeterpictogram om de mate van verandering weer te geven

Versnelling

We erkennen de snelheid van de veranderingen en de bedrijven die hierin het voortouw nemen.

De veranderingen vinden sneller plaats dan ooit. Wij stellen vast welke bedrijven zich dynamisch positioneren als de winnaars van morgen.

Voorlopers

We stellen vast wie de innovators zijn die met structurele oplossingen komen.

We zoeken bedrijven die innovatieve technieken en technologieën gebruiken en leveren. Het zijn de oplossingen van deze bedrijven die structurele veranderingen mogelijk maken – en die indrukwekkende beleggingsrendementen opleveren.

Spreiding

We maken onderscheid tussen bedrijven die wel en geen invulling geven aan de thema's.

Bedrijven die aanjagers zijn van de veranderingen vormen een dynamisch onderdeel van de markt. Maar de spreiding van de winnaars en de verliezers wordt steeds groter. Daarom is kennis over het selecteren van de juiste aandelen essentieel.

Thematische aandelenbeleggingen

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen
Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

Waarom kiezen voor Janus Henderson voor thematische aandelenbeleggingen?

drie overlappende ringen die langetermijnthema's vertegenwoordigen

Overtuiging in langetermijnthema´s

Wij geloven dat bepaalde thema´s de toekomst en het beleggingslandschap opnieuw zullen vormgeven. Deze thema´s geven onze beleggingsteams een kader om hun beproefde, op onderzoek gebaseerde benaderingen voor het samenstellen van portefeuilles toe te passen.

Mensen en vergrootglaspictogram dat gespecialiseerde beleggingsteams vertegenwoordigt

Een cultuur van gespecialiseerd beleggen

Met tientallen jaren aan gespecialiseerde ervaring om veranderingen bij bedrijven en in markten te analyseren, zijn onze beleggingsteams uitstekend in staat door cycli te navigeren op basis van hypes en portefeuilles samen te stellen die geschikt zijn in een wereld die in verandering is.

Cirkeldiagrampictogram dat de focus op verschillende thema's vertegenwoordigt

Consistente resultaten

Binnen iedere specialisatie zorgt een brede positionering in verschillende thema´s ervoor dat het risico wordt vermeden dat gepaard gaat met een te krappe focus en voor spreiding. Dit draagt bij aan ons doel om consistente goede rendementen op lange termijn te leveren.

Inzichten
Subscribe for relevant insights delivered straight to your inbox