DEI

Pictogram van twee handen en wereldbol

Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI - Diversity, Equity and Inclusion) zijn cruciaal voor onze ontwikkeling. Onze belangrijkste toegevoegde waarde voor onze klanten is ons intellectuele kapitaal, dat nog versterkt wordt door een divers gedachtegoed en uiteenlopende perspectieven. Daarom koesteren we een omgeving waarin binnen een cultuur van inclusiviteit de unieke talenten en bijdragen van iedereen gewaardeerd worden.

Werknemers spreken rond een tafel.
icon-circles-diversification

DEI staat centraal in de strategie en de ontwikkeling van onze onderneming. Ons DEI Committee, waarin vertegenwoordigers van ons uitvoerend comité en van de personeelsdienst zetelen, ziet toe op de vooruitgang. Het comité staat in voor de aansturing en de goedkeuring van strategische aanbevelingen, houdt elke afdeling aansprakelijk voor haar DEI-doelstellingen en volgt de algemene vooruitgang op om waar nodig veranderingen door te voeren.

Handen van groep diverse mensen
Handen van groep diverse mensen
icon-circles-diversification

DEI staat centraal in de strategie en de ontwikkeling van onze onderneming. Ons DEI Committee, waarin vertegenwoordigers van ons uitvoerend comité en van de personeelsdienst zetelen, ziet toe op de vooruitgang. Het comité staat in voor de aansturing en de goedkeuring van strategische aanbevelingen, houdt elke afdeling aansprakelijk voor haar DEI-doelstellingen en volgt de algemene vooruitgang op om waar nodig veranderingen door te voeren.

Pictogram People and Process

Wij zijn van mening dat onze mensen ons waardevolste bezit zijn om in de behoeften van onze klanten te voorzien. Daarom engageren wij ons resoluut tegenover alle werknemers:

 • Ons waardeaanbod voor werknemers steunt op vier belangrijke pijlers: doel, mensen, kansen en levensstijl. Het geeft vorm aan de manier waarop wij onze mensen en hun ontwikkeling ondersteunen.
 • Wij geloven in gendergelijkheid en maken deel uit van de Bloomberg Gender-Equality Index, die de prestaties volgt van beursgenoteerde ondernemingen die zich engageren om transparant te rapporteren over genderkwesties.
 • In 2023 kregen we voor het vijfde achtereenvolgende jaar een score van 100 in de 2023 Corporate Equality Index van de Human Rights Campaign Foundation met betrekking tot LGBTQ+-gelijkheid op de werkplek.

Werknemersgroepen (ERG's)

Om een inclusieve werkplek te bevorderen, fungeren onze Employee Resource Groups als netwerken voor werknemers met gemeenschappelijke interesses en achtergronden.

Die groepen helpen te verzekeren dat ons beleid alle doelgroepen ondersteunt, onze culturele intelligentie verder stimuleert en de organisatie verbindt met diverse groepen in de gemeenschap. Zij werken ook aan de voortdurende implementatie van programma's die tegemoetkomen aan de behoeften van onze mensen en de versterking van onze wereldwijde gemeenschap.

Janus Henderson Employee Resource Groups (ERG's): foto evenement
Janus Henderson Employee Resource Groups (ERG's): groepsfoto
Janus Henderson Employee Resource Groups (ERG's): groepsfoto
Janus Henderson Employee Resource Groups (ERG's): groepsfoto

De Ability Alliance

Missie: Zorgdragen voor een cultuur van respect en gelijkwaardigheid en een gemeenschap bieden voor mensen die anders-valide zijn en managers en alle andere betrokkenen hierbij ondersteunen en voorlichten.

Door werknemersgroepen gesponsorde evenementen:

 • Het sponsoren van voorlichtingsmogelijkheden
 • Deelnemen aan Welzijnswoensdag

APAC Global Network/ Black Professional Network /Ethnic and Cultural Diversity Network/ Hispanic/Latino Professional Alliance

Missie: De missies van de bovengenoemde groepen variëren licht, maar zijn er allemaal op gericht de diversiteitsinspanningen van de onderneming te bevorderen, het culturele bewustzijn te vergroten en onze onderneming meer mogelijkheden te schenken dankzij onze diverse ervaringen en perspectieven.

Door werknemersgroepen gesponsorde evenementen:

 • Hield kantoorfeesten voor Lunar New Year en Diwali
 • Aandacht voor de Black History Month and Hispanic Heritage Month via interne campagnes
 • Sponsoring van de deelname van medewerkers aan cursussen rond etnisch divers leiderschap die door verschillende partners worden aangeboden
 • Virtuele fotowedstrijd om te tonen hoe werknemers de Asian Pacific American Heritage Month vieren
 • Organisatie van een zomerboekenclub en discussie
 • Aanlevering van content voor onze Stronger Together-campagne, gericht op onderwerpen zoals racisme, onrechtvaardigheid, allianties, gendergelijkheid, religies en privileges

Janus Henderson Pride

Missie: De Janus Henderson Pride zet zich in voor het handhaven en bevorderen van een bedrijfscultuur die LGBT+-medewerkers steunt door inclusiviteit op de werkvloer aan te moedigen en hindernissen voor groei en succes weg te nemen.

Door werknemersgroepen gesponsorde evenementen:

 • Viering van de wereldwijde coming-outdag in de kantoren in Londen en Denver
 • Deelname aan de Denver AIDS Walk
 • Viering van en verstrekking van educatief materiaal voor Trans Awareness Week
 • Deelname aan Pride Festivals in de VS en het VK
 • Partnerschap met LGBT Great
 • Organisatie van een bewustmakingsgesprek rond LGBTQ voor werknemers
 • Viering van de wereldwijde coming-outdag in de kantoren in Londen en Denver
 • Samenwerking met LGBT Great en vermelding van verschillende werknemersvertegenwoordigers in de inspirerende rolmodellencampagne van LGBT Great voor de sector

Janus Henderson Veterans Network

Missie: Het Veterans Network van Janus Henderson moedigt veteranen aan om hun unieke ervaringen toe te passen op onze werkplaats door kloven te dichten en meer inzicht te bieden in de transitie van het militaire leven naar het bedrijfsleven.

Door werknemersgroepen gesponsorde evenementen:

 • Verzorgingspakketten voor de strijdkrachten
 • Deelname aan evenementen voor de lokale gemeenschap van militairen en veteranen
 • Ondersteuning van de Tuskegee Airmen, Inc., Team Rubicon en de Britse strijdkrachten
 • Deelname aan specifieke evenementen voor de aanwerving van veteranen
 • Interne ondersteuning voor voormalige militairen

Gender Diversity Alliance (VK & VS)/ Women in IT (VK & VS)

Missie: Binnen Janus Henderson een gemeenschap vormen die aan genderevenwicht werkt en inclusiviteit bevordert via professionele ontwikkeling, netwerken, kennisdeling en bewustmaking in de werkomgeving van de diverse professional.

Door werknemersgroepen gesponsorde evenementen:

 • Organisatie van rondetafelgesprekken door vrouwelijke topmanagers van de onderneming
 • Viering van de maand van de vrouwengeschiedenis, de internationale vrouwendag en de nationale dag van de gelijkheid van vrouwen.
 • Deelname aan virtuele evenementen georganiseerd door de kamer van koophandel van Cherry Creek, Women in Technology en de kamer van koophandel voor vrouwen van Colorado

Werkende ouders

Missie: Het aanbieden van overlevingsstrategieën, informatie en tips aan werkende ouders zodat ze de juiste balans tussen werk en gezin vinden.

Door werknemersgroepen gesponsorde evenementen:

 • Een bedrijfslid van WorkLife Central
 • Boekbesprekingen
 • Organisatie van een wereldwijde 'fitness challenge' voor werkende ouders
 • Sponsoring van seminars en workshops voor ouders
 • Wij speelden een belangrijke rol bij de uitbreiding van ons flexibele/agile werkbeleid en bij de verbetering van het beleid inzake zwangerschaps- en ouderschapsverlof
 • Middelen en instrumenten aangereikt om ouders en verzorgers te helpen
 • Organisatie van een mentorprogramma voor de hele onderneming

Young Professionals

Missie: Een stem krijgen bij de werving en het vasthouden van jonge professionals bij Janus Henderson en het bevorderen van een inclusieve werkplek via loopbaan-, netwerk-, en mentorprogramma's.

Door werknemersgroepen gesponsorde evenementen:

 • Lancering van een intern netwerkprogramma om jonge professionals in contact te brengen met hogere leidinggevenden
 • Een reeks 'lunch & learns' met toplui van Janus Henderson
 • Sponsoring van een Young Professionals-kickballteam
 • Deelname aan lokale evenementen en conferenties voor jonge professionals
 • Netwerken via virtuele evenementen en happy hours
 • Coördinatie van een wandeling met veilige afstand tussen de deelnemers
 • Organisatie van een virtueel werkervaringsevenement met lokale hogeschool- en universiteitsstudenten in Denver en Londen
 • Financiële cursussen voor jonge professionals
 • Promotor van het omgekeerdementorprogramma

Meer weten

Meer weten

Meer weten