Voor financiële professionals in Nederland

Faciliteiten

De tabel hieronder bevat informatie over de faciliteiten die aan het Janus Henderson Fund, Janus Henderson Horizon Fund en Janus Henderson Capital Funds plc worden geboden.

Vereiste Taak Relevant contact Hyperlink of verwijzing naar relevante bron
(a) Verwerken van inschrijvings-, terugkoop- en terugbetalingsorders en verrichten van andere betalingen aan de houders van deelbewijzen met betrekking tot de deelbewijzen in de ICBE Met betrekking tot Janus Henderson Horizon Fund en Janus Henderson Fund, International Financial Data Services (Luxemburg) S.A. als transferagent
Met betrekking tot Janus Henderson Capital Funds plc, International Financial Data Services (Ireland) Limited als transferagent
IFDS Transferagent Detail
(b) Aan beleggers informatie verstrekken over de wijze waarop de onder a) bedoelde orders kunnen worden geplaatst en hoe de terugkoop- en terugbetalingsopbreng sten worden betaald FE fundinfo Limited Neem contact op met FE fundinfo Limited voor details over de wijze waarop orders kunnen worden geplaatst en over de wijze waarop terugkoop- en terugbetalingsopbrengsten worden betaald.
 
Adres: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tel: +352 27 863 969
E-mail: fa_gfr@fefundinfo.com
 
Bepaalde beleggers die niet rechtstreeks bij ons kunnen beleggen en die beleggen via lokale tussenpersonen (die van rechtsgebied tot rechtsgebied kunnen verschillen), dienen contact op te nemen met hun gebruikelijke lokale tussenpersoon die fondsen aanbiedt voor meer details over de wijze waarop orders kunnen worden geplaatst en hoe terugkoopen terugbetalingsopbrengsten worden betaald.
(c) De afhandeling van informatie en de toegang tot procedures en regelingen betreffende klachten en beleggersrechten vergemakkelijken. FE fundinfo Limited Neem contact op met FE fundinfo Limited voor procedures en regelingen betreffende klachten en beleggersrechten.

Adres: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tel: +352 27 863 969
E-post: fa_gfr@fefundinfo.com

(d) Bepaalde informatie en documenten ter beschikking stellen van beleggers die u kan inkijken en/of kopies van kan verkrijgen. FE fundinfo Limited Neem contact op met FE fundinfo Limited voor informatie en documenten die beschikbaar zijn voor beleggers.

Adres: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tel: +352 27 863 969
E-mail: fa_gfr@fefundinfo.com

(e) Beleggers informatie verstrekken die relevant is voor de taken die de faciliteiten vervullen op een duurzame drager. FE fundinfo Limited Neem contact op met FE fundinfo Limited voor informatie met betrekking tot de taken die de faciliteiten bieden.

Adres: FE fundinfo (Luxembourg)
S.à.r.l. 6 Boulevard des Lumières,
Belvaux, 4369, Luxembourg
Tel: +352 27 863 969
E-mail: fa_gfr@fefundinfo.com

FACILITEITEN

(f) Fungeren als contactpunt voor de communicatie met de bevoegde autoriteiten Met betrekking tot Janus Henderson Horizon Fund, Janus Henderson Fund en Janus Henderson Capital Funds plc:
Compliance.Luxembourg@janushenderson.com
Tel: +352 26 15 06 1
en fa_gfr@fefundinfo.com
NVT
TOP