Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website European Espresso: Is dit een keerpunt voor halfgeleiders? - Janus Henderson Investeerders
Voor financiële professionals in Nederland

European Espresso: Is dit een keerpunt voor halfgeleiders?

Europese halfgeleideraandelen spelen een centrale rol als aanjagers van kunstmatige intelligentie (AI) op de Europese kapitaalmarkten. Desondanks staat de sector bekend als volatiel, waardoor de prestaties van de sector vaak afwijken van de mondiale economische trends. In de nieuwste aflevering van onze European Espresso-serie deelt Portfolio Manager Robert Schramm-Fuchs zijn inzichten over de huidige prestaties van de halfgeleidersector.

Robert Schramm-Fuchs

Robert Schramm-Fuchs

Portefeuillebeheerder


25 Apr 2024
4 minuten kijken

Kernpunten

 • Na een vrij aanzienlijke correctie voor halfgeleideraandelen in de afgelopen weken, hebben verschillende bedrijven in de sector nu goede resultaten gerapporteerd voor het eerste kwartaal van 2024.
 • Een belangrijke conclusie van hun presentaties was dat ze duidelijke tekenen zien van herstel in de markt voor halfgeleiders in de tweede helft van 2024, een verbetering ten opzichte van het dieptepunt in de sector dat we in mei 2023 zagen.
 • Wij zijn van mening dat de sterk stijgende vraag naar nieuwe geheugentechnologie, de groeiende mega-AI-servertrend en een op handen zijnde upgradecyclus voor pc- en smartphonetechnologie een goed voorteken zijn voor de halfgeleiderindustrie voor de komende jaren.

Ik wil het alvast hebben over halfgeleideraandelen, omdat de benchmark voor de sector (de Philadelphia (PHLX) Semiconductor Index) de afgelopen weken een correctie van 17% heeft gehad, [dalend] vanaf de piek aan het begin van maart [tot het moment van opname op 24 april 2024].

Verschillende bedrijven hebben nu goede resultaten gerapporteerd voor het eerste kwartaal, inclusief goede vooruitzichten - waaronder Texas Instruments en ASM International vannacht, en Nordic Semiconductor vanmorgen. Deze bedrijven zijn natuurlijk verschillende onderdelen van de waardeketen van halfgeleiders. Aan de apparatuurkant hebben we deze toonaangevende leverancier van analoge chips met uitgebreide industriële en automotive-toepassingen, en Nordic Semiconductor in de consumentenelektronica.

Maar één ding verenigt hen. En dat zijn de uitspraken dat ze duidelijke tekenen van herstel in hun markten verwachten in de tweede helft van dit jaar [2024]. Laten we niet vergeten dat de halfgeleidercyclus in het algemeen pas in mei 2023 een dieptepunt bereikte. De groeicijfers zijn sindsdien minder slecht, maar nog steeds negatief. Pas in de afgelopen maanden hebben we op jaarbasis weer een positieve ontwikkeling gezien.

We zijn echter nog ver verwijderd van echt, sterk herstel. Zoals gebruikelijk kwam de meer cyclische subset van geheugen als eerste in en uit de neerwaartse cyclus, waarna de overige halfgeleidertypes zoals zo vaak volgden met aanzienlijke vertraging.

Gemiddeld duurde de [laatste] opleving van halfgeleiders ongeveer twee en een half jaar. De neerwaartse cyclus van de sector die eraan voorafging was ook langer, qua timing, en dieper in omvang dan gemiddeld. Er bestaat dus een kans dat de resulterende opleving nu nog langduriger en hoger zou kunnen zijn.

Veel van de bedrijven in de sector met wie we hebben gesproken, hebben er vertrouwen in dat 2025 en 2026 jaren van sterke groei zullen zijn. De stijgende vraag naar nieuwe geheugentechnologie, evenals de voortdurende mega-AI-servertrend; daarnaast staan op het punt van een nieuwe upgradecyclus voor pc- en smartphonetechnologie. Het maakt ons al met al optimistisch voor de komende jaren.

We zien dus een zeer goede kans dat [groei] pas in 2026 zal pieken. Zoals we weten, kijken aandelenmarkten altijd vroeg door de pieken en dalen. Zelden is dat meer het geval dan in halfgeleiders. De markt reageert doorgaans één tot twee kwartalen voordat de effecten zijn uitgekristalliseerd. Zo'n tijdlijn geeft ons echter nog steeds voldoende ruimte om dit beleggingsthema uit te spelen.

--

Begrippenlijst

Cyclisch: In dit geval zijn dat delen van de halfgeleiderindustrie die gevoeliger zijn voor veranderingen in de economie of de onderliggende vraag.

Neerwaartse cyclus: Een periode in een sector of economie waarin er minder activiteit is of waarin prijzen of waarderingen dalen.

Groei: Hier wordt de verandering in de inkomsten van een bedrijf in de loop van de tijd bedoeld, waarbij negatieve groei duidt op een daling van de inkomsten.

JHI

Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om een effect, beleggingsstrategie of marktsector te kopen, te verkopen of aan te houden, en mogen niet als winstgevend worden beschouwd.  Janus Henderson Investors, zijn aangesloten adviseurs of werknemers kunnen een positie in de genoemde effecten hebben.

Er is geen garantie dat tendensen uit het verleden zich zullen doorzetten of dat prognoses worden gehaald.

HET POTENTIEEL VAN EUROPA ONTSLUITEN

Een landschap vol beleggingskansen


 

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specifieke risico's
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Robert Schramm-Fuchs

Robert Schramm-Fuchs

Portefeuillebeheerder


25 Apr 2024
4 minuten kijken

Kernpunten

 • Na een vrij aanzienlijke correctie voor halfgeleideraandelen in de afgelopen weken, hebben verschillende bedrijven in de sector nu goede resultaten gerapporteerd voor het eerste kwartaal van 2024.
 • Een belangrijke conclusie van hun presentaties was dat ze duidelijke tekenen zien van herstel in de markt voor halfgeleiders in de tweede helft van 2024, een verbetering ten opzichte van het dieptepunt in de sector dat we in mei 2023 zagen.
 • Wij zijn van mening dat de sterk stijgende vraag naar nieuwe geheugentechnologie, de groeiende mega-AI-servertrend en een op handen zijnde upgradecyclus voor pc- en smartphonetechnologie een goed voorteken zijn voor de halfgeleiderindustrie voor de komende jaren.