Environment, Social en
Governance (ESG): een overzicht

ESG_Letters_660x440
Question-Mark-Icon

Wat betekent ESG voor Janus Henderson Investors?

Als internationale vermogensbeheerder hebben we veel verantwoordelijkheden. Met duizenden medewerkers die miljoenen beleggers van dienst zijn, weten we dat onze activiteiten een aanzienlijke impact hebben. Om onze klanten de beste duurzame, voor risico gecorrigeerde rendementen te bieden, moeten we snel kunnen inspelen op veranderingen. Dat vereist dat we ons eigen vermogen en dat van klanten beheren op een manier die duurzame langetermijndoelstellingen ondersteunt en die in lijn ligt met de principes op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social and Governance - ESG).

De definitie van ESG

Milieu

Hieronder vallen factoren als klimaatverandering, energie-efficiëntie, het opraken van grondstoffen, en water- en afvalbeheer.

Sociaal

Dit omvat factoren zoals relaties met medewerkers en de maatschappij, diversiteit, kwaliteit van leven, kennis- en technologisch ontwikkeling ter ondersteuning van betere duurzaamheid.

Governance

Hieronder valt het verkleinen van risico's op bijvoorbeeld omkoping en corruptie, het verbeteren van de diversiteit binnen raden van bestuur, de beloning van bestuurders, boekhoudregels en rechten van aandeelhouders, en het aansturen van positief gedrag binnen het bedrijf.

ESG Ondernemingsverklaring

Lees meer over onze benadering en inzet met betrekking tot milieu, maatschappij en governance (ESG).

Onze ESG-filosofie

Als belegger willen we het vermogen van onze klanten op verantwoorde wijze beheren. Als beursgenoteerd bedrijf streven we er daarnaast naar waarde te creëren en te behouden voor de aandeelhouders die in Janus Henderson investeren. Ook zijn we er trots op dat we een
koolstofneutraal bedrijf zijn.

ESG is belangrijk als we kijken naar waar we als bedrijf voor staan, en hoe we beogen waarde te creëren en te behouden voor al onze belanghebbenden.

  • Binnen de organisatie zijn de ESG-principes van invloed op onze mensen, onze cultuur en onze keuzes, en helpen ze ons bedrijf te verbeteren.
  • Als actieve beheerder hebben we ESG-factoren in onze bedrijfsanalyses en relevante beleggingsprocessen verwerkt zodat we kansen en risico's beter kunnen inschatten, en onze relaties met bedrijven op een positieve manier kunnen verbeteren.
  • Door ESG-overwegingen in al onze besluitvorming mee te nemen, dragen we bij aan een duurzame toekomst voor volgende generaties.

Wij zijn ervan overtuigd dat er een sterk verband bestaat tussen duurzaamheidsvraagstukken en de toekomstbestendigheid van bedrijven. Dit is zowel van toepassing op onze organisatie als op de bedrijven waarbij onze beleggingsteams actief betrokken zijn in hun zoektocht naar langetermijnrendementen voor onze klanten."

- Dick Weil, Chief Executive Officer

ESG: als bedrijf

Lees hier meer over hoe we de ESG-principes integreren op bedrijfsniveau om de bedrijfsvoering te verbeteren en bij te dragen aan een betere wereld.

ESG: als belegger

Lees hier meer over hoe we de ESG-principes integreren in onze actief beheerde aanpak en in onze relaties met de bedrijven waarin we investeren.