Voor financiële professionals in Nederland

EU ESG

Janus Henderson US Sustainable Equity Fund

Het Fonds valt in de categorie fondsen die voldoen aan de bepalingen voor fondsen met duurzame beleggingsdoelstellingen, zoals bedoeld in artikel 9 van de SFDR. Het Fonds wil zijn doelstellingen behalen door te beleggen in bedrijven waarvan de producten en diensten volgens de Beleggingsbeheerder bijdragen aan positieve milieu- of maatschappelijke veranderingen en die op lange termijn potentieel een duurzame impact hebben op de sectoren waarin ze actief zijn, naast een aanhoudend financieel rendement. Het Fonds vermijdt daarnaast beleggingen in bedrijven die goederen of diensten leveren die bijdragen aan milieu- of maatschappelijke schade.

A thematic framework incorporating environmental and social considerations is used at all stages of the investment process of the Fund. This framework involves fundamental research being carried out by the Investment Manager on both the products and operations of business to identify companies that are making a positive contribution to environmental and social change thereby having an impact on the development of a sustainable global economy.

Gegevensbronnen omvatten een breed spectrum aan specialistische ESG-onderzoeksmaterialen, intern en extern onderzoek, waaronder de gegevens van sectororganen en -organisaties, wetenschappelijke instellingen en intergouvernementele organisaties. Deze gegevens worden als onderdeel van het beleggingsproces van het Fonds verwerkt in onze systemen en procedures voor beleggingen en risicobeheer.

Ons proces voor duurzame beleggingen berust op vier pijlers waarin zowel positieve als negatieve selectiecriteria zijn opgenomen en waarbij gebruik wordt gemaakt van productgerichte en operationele impactanalyses. Met dit zorgvuldige aandelenselectieproces voegen de beleggingsbeheerders waarde toe voor hun klanten.

  1. Positieve impact: Tien duurzame ontwikkelingsthema’s dienen als leidraad voor nieuwe ideeën en het identificeren van beleggingsopportuniteiten op lange termijn.
  2. Geen schade berokkenen: Er worden strikte vermijdingscriteria gehanteerd. We beleggen niet in activiteiten die schade berokkenen aan het milieu of op maatschappelijk gebied. Dit helpt ons ook die sectoren te vermijden die vatbaar zijn voor disruptie.
  3. ‘Triple Bottom Line’-kader: Fundamenteel onderzoek gaat na hoe bedrijven focussen op winst, mensen en de planeet.
  4. Actief beheer en engagement: Collaboratief, collectief en continu contact zijn sleutelelementen van het proces om een gedifferentieerde portefeuille op te bouwen met meestal een hoog actief aandeel (>90%).

The relevant sustainability indicators used to measure the overall sustainable impact of the Fund are:

  • A threshold of revenue of any investee company must derive from one of 10 ‘sustainable development investment themes’ (as further disclosed in the Prospectus for the Fund).
  • Any investee company with products or operations directly associated with certain harmful industries such as: alcohol; animal testing; armaments; chemicals of concern; contentious industries (that have high carbon emissions or exploit non-renewable resources); fossil fuel extraction and refining; fossil fuel power generation; fur; gambling; genetic engineering; meat and dairy production; intensive farming; nuclear power; pornography; and tobacco, would be excluded from this Fund, subject to a de minimis threshold of revenue.

Meer informatie vindt u in het Prospectus van het Fonds.

A description of the overall sustainability-related impact of the Fund will be available as part of the Annual Report which will be published on this website once available.

Belangrijkste negatieve effecten (PAI)

De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation - 'SFDR') van de EU vereist dat partijen op de financiële markten een 'past toe of leg uit'-beslissing zullen nemen wanneer ze de wezenlijk ongunstige effecten (principal adverse impacts - 'PAI') van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen, in overeenstemming met een specifieke regeling uit de SFDR (de 'PAI-regeling'). Henderson Management S.A. ('HMSA') is lid van de Janus Henderson-groep, een vennootschap naar Luxemburgs recht en is als financiëlemarktdeelnemer onderworpen aan de SFDR.

HMSA ondersteunt de algemene beleidsdoelstellingen van de PAI-regeling om de transparantie voor klanten, beleggers en de markt te verbeteren met betrekking tot de manier waarop financiëlemarktdeelnemers de overweging van ongunstige effecten op beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren integreren. Gezien de omvang, aard en schaal van HMSA's activiteiten, heeft HMSA besloten de PAI-regeling op dit moment niet na te leven. Desalniettemin wil HMSA zijn algemene betrokkenheid bij ESG-aangelegenheden bevestigen. Als onderdeel hiervan beheert HMSA op dit moment producten waarop ofwel artikel 8 of artikel 9 van de SFDR van toepassing is. Meer informatie over de algemene betrokkenheid van Janus Henderson bij ESG-aangelegenheden vindt u ook in ons ESG-overzicht.

HMSA zal het besluit om de PAI-regeling niet te volgen, regelmatig heroverwegen.

TOP