Fondskosten

Kosten

Hieronder wordt toegelicht wat het doel is van de kosten die zijn vermeld in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI).

Prijsbeleid

In het Verenigd Koninkrijk gevestigde fondsen zijn onderverdeeld in drie categorieën met een verschillende prijsstelling voor de portefeuille.

  • Fondsen met twee prijzen (dual pricing)
  • Fondsen met één prijs (single swing pricing)
  • Fondsen met één prijs en verwateringsheffing

Janus Henderson heeft zowel enkelvoudig als tweevoudig geprijsde fondsen.

Fondsen met twee prijzen (dual pricing)

Alle aankopen van aandelen in het fonds zijn gebaseerd op de aangeboden laatkoers en alle terugkopen zijn gebaseerd op de aangeboden biedkoers.

Als er meer beleggers instappen in het fonds dan er uitstappen, dan wordt de prijs van het fonds berekend op basis van de laatkoers. Die prijs wordt berekend door de activa van het fonds te waarderen op basis van de kosten van aankoop van die activa (d.w.z. marktprijzen, transactiekosten, eventuele belasting e.d.), die waardering te delen door het aantal bestaande aandelen en de instapvergoeding erbij op te tellen.

Als er meer beleggers weggaan dan er bijkomen, dan wordt de prijs van het fonds berekend op basis van de biedkoers.. Die prijs wordt berekend door de activa van het fonds te waarderen op basis van het bedrag dat het fonds zou ontvangen als die activa worden verkocht (d.w.z. marktprijzen minus transactiekosten en onkosten), en het resultaat daarvan te delen door het aantal bestaande aandelen in het fonds. Dit betekent dat wanneer beleggingen worden gekocht of verkocht omdat er andere beleggers bijkomen of weggaan, uw belegging wordt beschermd tegen de kosten van die transacties.

Fondsen met één prijs (single swing pricing)

Voor elk fonds (met uitzondering van de “tweevoudig geprijsde” fondsen) kopen en verkopen beleggers aandelen in het fonds tegen één enkele prijs die ongeveer het middelpunt is tussen de aankoopprijs (de “laatkoers”) en de verkoopprijs (de "biedkoers") van het fonds. Dit gebruik van één enkele prijs betekent dat wanneer u als belegger aandelen in een fonds koopt, u mogelijk een lagere prijs betaalt dan het fonds zelf zou betalen om gelijkwaardige activa te kopen. Omgekeerd, als u aandelen in een fonds verkoopt, dan krijgt u daar mogelijk een hogere prijs voor. Deze onevenwichtigheid van de prijzen, in combinatie met diverse transactiekosten, belastingen en provisies, leidt in de loop van de tijd tot een lichte daling van de waarde van het fonds voor zittende beleggers. Dit effect wordt “verwatering” genoemd. In bepaalde omstandigheden kan een verwateringsaanpassing worden toegepast om er voor te zorgen dat instappende, uitstappende en blijvende beleggers eerlijk worden behandeld. De prijs van de aandelen van een fonds kan worden aangepast om de waarde van het fonds te beschermen tegen daling bij grootschalige in- of uitstroom van beleggers. Meer informatie hierover is te vinden in het volledige Prospectus, onder “Verwatering”.

Fondsen maken ook kosten als noodzakelijk onderdeel van de aankoop en verkoop van de onderliggende beleggingen. Die worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de provisie van brokers.

Klachten

Onze cliënten komen bij ons op de eerste plaats. We streven er dan ook naar om alle klachten eerlijk, effectief en zo snel mogelijk op te lossen. Als u een klacht bij ons wilt indienen, dan kunt u dat doen door uw klacht te richten aan de Complaints Officer, Janus Henderson Investors, PO Box 9023, Chelmsford, CM99 2WB, Verenigd Koninkrijk. Tel 0800 832 832. of +44 1268 443 914.

Hieronder vindt u ons klachtenrapport voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018. Deze gegevens worden gepubliceerd in overeenstemming met de vereisten van de Financial Conduct Authority (de Britse toezichthouder op de financiële markten).

Naam van de onderneming: Henderson Investment Funds Limited

Verslagperiode: 1 juli 2018 – 31 december 2018

Product / service categorie Aantal geopende klachten per volume van de product/servicecategorie
Voorziening (op de einddatum van de verslagperiode)

Aantal geopende klachten
Aantal afgesloten klachten Aantal afgesloten klachten Percentage afgesloten binnen 3 dagen Percentage afgesloten later dan 3 dagen maar
binnen 8 weken
Percentage gegronde klachten Hoofdreden voor geopende klachten
Beleggingen 1,65 per
1000 klantenaccounts

548 accounts
548 540 51.46% 40.69% 36% Algemene administratie / klantenservice