Ons aanbod

BELEGGINGSCATEGORIE

We hebben expertise in huis voor alle belangrijke beleggingscategorieën en beleggingsteams over de hele wereld.

Close up of a company seal on an old stock certificate. Light rakes across the image enhancing the embossed imprint of a generic company's name.  Image is photographed with a very shallow depth of field.

AANDELEN

We bieden een breed scala aan aandelenstrategieën voor verschillende regio's en beleggingsstijlen. De aandelenteams hebben een wereldwijde focus, een regionale focus – VS, Europa, Azië en Australië – of een focus op gespecialiseerde sectoren. Zij hanteren over het algemeen processen op basis van fundamenteel onderzoek en bottom-up aandelenselectie.

Aandelen
179,3 miljard aan beheerd vermogen*

business and finance, modern technologies, forex background

KWANTITATIEVE AANDELEN

Onze dochteronderneming Intech past wiskunde toe en herschikt de portefeuille systematisch om van de volatiliteit in de aandelenkoersen te kunnen profiteren – wat een betrouwbare bron is van excess return en een vorm is van risicobeheersing. Met meer dan 30 jaar ervaring als het gaat om volatiliteit, heeft het team van Intech een speciale kwantitatieve benadering. Het team kijkt naar de actuele koersontwikkelingen, en niet naar de subjectieve voorspellingen over de toekomstige performance van een bedrijf.

Kwantitatieve aandelen
34,3 miljard aan beheerd vermogen*

Closeup bases row of marble columns. Symbols of integrity, stability, and trustworthiness. Closeup row of classical marble columns. Detail of Mlynska colonnade Karlovy Vary Czech republic establish 1881, this is the biggest colonnade in Karlovy Vary. Full frame horizontal composition with copy space

OBLIGATIES

Onze obligatieteams bieden beleggingen aan over het gehele vastrentende spectrum, waarbij ze een groot aantal onderscheidende technieken toepassen. Binnen deze groep vallen teams met een onbeperkte wereldwijde benadering, maar ook teams met een meer specifiek mandaat. De producten van deze teams zijn toegankelijk via afzonderlijke strategieën en kunnen waar nodig gecombineerd worden tot een mandje van meerdere strategieën.

Obligaties
66,6 miljard aan beheerd vermogen*

Capabilities - 5

MULTI-ASSET

Janus Henderson Multi-Asset bestaat uit teams in de US en de UK. De Amerikaanse teams beheren Amerikaanse en wereldwijde strategieën voor assetallocatie, terwijl het Britse team bestaat uit assetallocatiespecialisten, traditionele ‘multi-manager’ beleggers en beleggers die zich richten op alternatieve beleggingscategorieën.

Multi-asset
39,3 miljard aan beheerd vermogen*

Solar energy panels in natural environment

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

De Janus Henderson Alternatives groep bestaat uit teams met verschillende focusgebieden en benaderingen. Het Diversified Alternatives Team combineert strategieën voor alfageneratie, risicobeheer en efficiënte bètareplicatie door verschillende beleggingscategorieën heen. Voorbeelden hiervan zijn Multi-Strategy, Liquid Alternatives, Agriculture en Global Commodities/Managed Futures.

Tot slot wordt het beheer van ons aanbod aan directe beleggingen in Brits commercieel vastgoed gerealiseerd door TH Real Estate.

Alternatieve beleggingen
8,8 miljard aan beheerd vermogen*

*Per 31 December 2020