Over ons

Over ons

De missie van Janus Henderson Investors is klanten te helpen hun financiële doelen voor de lange termijn te realiseren.

Janus Henderson Investors ontstond in 2017 door de fusie tussen Janus Capital Group en Henderson Global Investors. Ons doel is waarde toe te voegen via actief beheer. Voor ons gaat ‘actief’ verder dan onze benadering van beleggen – het is de manier waarop we ideeën omzetten in actie, onze visie communiceren en samenwerkingsverbanden aangaan om het beste resultaat te realiseren voor onze klanten.

Onze werkwijze berust op drie hoofdpijlers:

  • We stellen de klant centraal
  • We handelen als eigenaar
  • Ons succes is een teamsucces

We zijn trots op wat we doen en besteden veel zorg aan de kwaliteit van de producten en diensten die we leveren. Hoewel onze fondsmanagers de vrijheid hebben om een benadering te volgen die het beste aansluit bij hun vakgebied, zijn we toch in zijn totaliteit een team. Dit komt tot uitdrukking in ons credo Knowledge.Shared – een afspiegeling van de dialoog binnen onze hele organisatie en van ons streven om klanten in staat te stellen betere zakelijke en beleggingsbeslissingen te nemen.

We zijn trots op ons zeer gespreide productaanbod waarvoor een aantal innovatieve en trendsettende toptalenten in de sector al hun kennis en expertise inzetten. We hebben expertise in huis voor alle belangrijke beleggingscategorieën, hebben over de hele wereld beleggingsteams, en bedienen daarmee wereldwijd individuele en institutionele klanten. We hebben €317,0 miljard aan beheerd vermogen, meer dan 2000 medewerkers en kantoren in 28 steden wereldwijd*. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Londen. Als onafhankelijke vermogensbeheerder zijn we genoteerd aan de New York Stock Exchange en de Australian Securities Exchange.

*per 30 June 2018Ons aanbod

Beleggers verwachten tegenwoordig meer, en terecht. Velen willen de kwaliteit en het bereik van een groot wereldwijd bedrijf zonder in te leveren op het persoonlijke contact en de ondernemende ideeën van een kleinere partner. Bij Janus Henderson vinden ze beide.

Als toonaangevende wereldwijde belegger zijn we in staat actief beheerde oplossingen te bieden voor diverse beleggingsdoelen. Daarnaast streven we naar een ongeëvenaarde dienstverlening voor onze klanten. Drie belangrijke factoren vormen de basis van ons aanbod:

  • Beleggingsprofessionals van wereldklasse: Onze hoogwaardige teams van fondsmanagers, ervaren analisten en andere gespecialiseerde experts werken hun ideeën uit naar het realiseren van beleggingsdoelen voor de klant. Deze teams staan altijd klaar om hun visie te delen.
  • Ideeën en innovatie: Onze ondernemende en open cultuur stimuleert nieuwe denkkracht. Binnen het kader van onze organisatie zijn de teams in staat hun inzichten snel om te zetten in actie, waarbij zo veel mogelijk interactie plaatsvindt met andere teams om de kansen te maximaliseren. Precies volgens ons credo Knowledge. Shared.
  • Sterke relatie met klanten: Onze beleggingsstrategieën zijn zo ontwikkeld dat klanten profiteren van onze unieke standpunten en technieken. Iedereen bij Janus Henderson is in staat de hoogwaardige ondersteuning en service te bieden die klanten verwachten.
Hoe wij werken

Bij Janus Henderson combineren we inzichten, originaliteit en instinct met grondige analyses, gestructureerde processen en risicobeheer. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze creatieve mix het doel van de klant het beste kunnen realiseren.

Simpel gezegd is het onze taak om op de lange termijn superieur rendement te genereren door beleggingsrisico's te nemen die aansluiten bij de verwachtingen van de klant. Wij bieden onze ervaren fondsmanagers een ondersteunend kader zodat zij deze verwachtingen ook werkelijk waarmaken.

Zowel de manier waarop onze dynamische teams zijn georganiseerd als de manier waarop zij opereren, is afgestemd op hun beleggingscategorie. Zo maken bepaalde teams gebruik van de fundamentele inzichten van onze ervaren analisten, terwijl andere teams hun beleggingsbeslissingen uitsluitend baseren op eigen onderzoek en visie. We leggen de teams geen top-downvisie op. In plaats daarvan geven we ze een behoorlijke mate van vrijheid binnen een gecontroleerde omgeving.

Alles heeft als doel de klant centraal te stellen. Producten worden ontwikkeld met de veranderende behoeften van de klant voor ogen en onze fondsmanagers werken met duidelijk geformuleerde parameters om vastgestelde en/of overeengekomen doelstellingen te realiseren. Transparantie in het proces, de positionering en de voortgang bij het halen van doelen staat centraal in onze benadering. Onze beleggings- en distributieteams streven er dan ook naar klanten in elke fase te informeren.

Risicobeheer heeft bij ons de hoogste prioriteit. We stimuleren vernieuwende en creatieve ideeën, maar we zorgen wel altijd dat deze op een meetbare en gereguleerde manier worden uitgevoerd. We erkennen dat er risico genomen moet worden voor een outperformance. Onze controles garanderen echter dat dit risico in overeenstemming is met de verwachtingen van de klant en de intentie van de fondsmanager.

Onze beleggingsproducten

We hebben expertise in huis voor alle belangrijke beleggingscategorieën en beleggingsteams over de hele wereld. De structuur en werkwijze van deze dynamische teams zijn afgestemd op hun beleggingscategorie. Ze beheren producten die voldoen aan de wensen van klanten wereldwijd. We leggen de teams geen top-downvisie op. In plaats daarvan hebben ze een behoorlijke mate van vrijheid binnen een gecontroleerde omgeving en stimuleren we het delen van en discussiëren over beleggingsideeën.

De beleggingsteams van Janus Henderson* zijn onderverdeeld in vijf hoofdgroepen:

* Wij wijzen u erop dat deze teams producten beheren die mogelijk alleen beschikbaar zijn voor bepaalde markten en die mogelijk alleen geschikt zijn voor beleggers op een bepaald niveau.

Aandelen

We bieden een breed scala aan aandelenstrategieën voor verschillende regio's en beleggingsstijlen. De aandelenteams hebben een wereldwijde focus, een regionale focus – VS, Europa, Azië en Australië – of een focus op gespecialiseerde sectoren. Zij hanteren over het algemeen processen op basis van fundamenteel onderzoek en bottom-up aandelenselectie.

Aandelen
€166,0 miljard aan beheerd vermogen*

Kwantitatieve aandelen

Onze dochteronderneming Intech past wiskunde toe en herschikt de portefeuille systematisch om van de volatiliteit in de aandelenkoersen te kunnen profiteren – wat een betrouwbare bron is van excess return en een vorm is van risicobeheersing. Met meer dan 30 jaar ervaring als het gaat om volatiliteit, heeft het team van Intech een speciale kwantitatieve benadering. Het team kijkt naar de actuele koersontwikkelingen, en niet naar de subjectieve voorspellingen over de toekomstige performance van een bedrijf.

Kwantitatieve aandelen
​€42,9 miljard aan beheerd vermogen*

Obligaties

Onze obligatieteams bieden beleggingen aan over het gehele vastrentende spectrum, waarbij ze een groot aantal innovatieve en onderscheidende technieken toepassen. Binnen deze groep vallen teams met een onbeperkte wereldwijde benadering, maar ook teams met een meer specifiek mandaat – gevestigd in de VS, Europa, Azië en Australië. De producten van deze teams zijn toegankelijk via afzonderlijke strategieën en kunnen waar nodig gecombineerd worden tot een mandje van meerdere strategieën.

Obligaties
​€65,5 miljard aan beheerd vermogen*

Multi-Asset

Janus Henderson Multi-Asset bestaat uit teams in de VS en het VK. Het Amerikaanse team beheert Global Asset Allocation strategieën, terwijl het Britse team bestaat uit assetallocatiespecialisten, traditionele ‘multi-manager’ beleggers en beleggers die zich richten op alternatieve beleggingscategorieën.

Multi-Asset
€27,9 miljard aan beheerd vermogen*

Alternatieve beleggingen

De Janus Henderson Alternatives groep bestaat uit teams met verschillende focusgebieden en benaderingen. Diversified Alternatives combineert strategieën voor alfageneratie, risicobeheer en efficiënte bètareplicatie door verschillende beleggingscategorieën heen. Voorbeelden hiervan zijn Multi-Strategy, Liquid Alternatives, Agriculture en Global Commodities/Managed Futures.

Tot slot wordt het beheer van ons aanbod aan directe beleggingen in Brits commercieel vastgoed gerealiseerd door TH Real Estate.

Alternatieve beleggingen
€15.1 miljard aan beheerd vermogen*

*per 30 June 2018

Knowledge. Shared

Bij Janus Henderson geloven we dat je kennis moet delen om betere zakelijke en beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Dit noemen we Knowledge. Shared

Knowledge. Shared is terug te zien in de wisselwerking tussen onze beleggingsteams en in de manier waarop we klanten ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

Kennis geeft vorm aan de toekomstvisie van onze beleggingsteams en bepaalt hoe zij hun portefeuille positioneren. Ervaring is daarbij de basis. Dit is terug te zien in hun unieke standpunten over hoe de wereld verandert en waar kansen liggen. Wij zijn ervan overtuigd dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is en dat onze teams daarvan profiteren. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaan in onze ogen vaak waardevollere en completere beleggingsstandpunten.

We zien ook het belang van het delen van kennis met onze klanten om onze inzichten verder vorm te geven. Dit houdt in dat we de door onze beleggingsteams geïdentificeerde kansen en risico's met hen bespreken en bekijken hoe we deze optimaal kunnen inzetten. Door een hechte relatie op te bouwen en inzichten te delen, worden klanten geholpen weloverwogen beslissingen te nemen. Bovendien helpt het ons bij het ontwikkelen van innovatieve producten.

Voor deze werkwijze is essentieel dat het intellectuele vermogen van onze beleggingsteams en gespecialiseerde experts altijd beschikbaar is. Via tijdige reacties op marktkritische gebeurtenissen, open visies van managers op beleggingstrends en een breed aanbod aan opleidingen en ondersteuning op het juiste niveau verrijken we onze klanten met een voorsprong. We hechten zeer veel waarde aan kennis en streven ernaar deze kennis zo relevant, tijdig en bruikbaar mogelijk aan te bieden.

In onze ogen heeft kennis de meeste waarde als ze wordt gedeeld.

Attentie