Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Q&A met Jeremiah Buckley: hobbelig maar optimistisch vooruitzicht voor Amerikaanse groeiaandelen - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Q&A met Jeremiah Buckley: een hobbelige maar optimistisch vooruitzicht voor Amerikaanse groeiaandelen

Jeremiah legt uit hoe er, ondanks de beperkte reële economische groei in het verschiet, reden is om optimistisch te zijn over Amerikaanse groeiaandelen.

Jeremiah Buckley, CFA

Jeremiah Buckley, CFA

Portefeuillebeheerder


10 augustus 2023
3 beknopt artikel

Hoe hebben de hogere kapitaalkosten en strengere kredietvoorwaarden uw beleggingsaanpak beïnvloed?

Hoewel de Federal Reserve (Fed) bijna aan het einde van haar verkrappingscyclus lijkt te zijn, zijn we ons ervan bewust dat de effecten van renteverhogingen nog niet volledig voelbaar zijn in de bredere economie. Aangezien een tragere reële groei waarschijnlijk is, richten we ons op bedrijven van hogere kwaliteit met sterke kapitaalposities en een gegarandeerd prijszettingsvermogen. Bedrijven met balansflexibiliteit en consistente kasstromen zijn in het voordeel ten opzichte van bedrijven die alleen een beroep kunnen doen op minder strikte financiële voorwaarden.

Bovendien blijft het, met een inflatie die nog steeds boven de doelstelling van 2% van de Fed ligt, onduidelijk hoe hardnekkig de prijsdruk zal zijn. We denken dat het van cruciaal belang is om ons te concentreren op bedrijven die in de loop van de tijd incrementele waarde voor hun klanten hebben gecreëerd en daarom het recht hebben verdiend om prijzen te verhogen om hogere inputkosten te dekken en winstgevendheid te behouden.

Waar ziet u aantrekkelijke kansen in aandelen?

Hoewel sommige segmenten van aandelen overgewaardeerd lijken, blijven de multiples over het algemeen binnen een redelijk bereik en bestaan er aantrekkelijke kansen om bedrijven van hoge kwaliteit te kopen. We zijn met name geïnteresseerd in artificiële intelligentie (AI). De markt lijkt de AI "haves" en "have-nots" te bekronen, maar de aandacht is uitgegaan naar een beperkt aantal industrieën en bedrijven. We zijn van mening dat de beste bedrijven in alle sectoren AI in hun voordeel zullen gebruiken, en we identificeren kansen waar misvattingen in de markt hebben geleid tot een verschil in waarde voor potentiële winnaars in dit langetermijnthema.

Wat verwacht u voor de markten in de rest van 2023?

Voor de rest van 2023 verwachten we een vrijwel onbeperkte reële economische groei. Maar ik ben over het algemeen optimistisch over de vooruitzichten voor de winstgroei. Recente verbeteringen in de arbeidsparticipatie zouden kunnen leiden tot een afname van de loonkosteninflatie, en normalisering van de toeleveringsketen en een terugkeer naar meer gebruikelijke bestel- en productiepatronen zouden een wind in de rug moeten zijn. Nu de kosten blijven dalen, richten bedrijven zich acuut op productiviteit via investeringen in technologie. Deze factoren kunnen bijdragen aan verbeterde marges.

Bepaalde sectoren hebben ook al een recessie doorgemaakt, met volumes die op jaarbasis zijn gedaald. Ze zouden vervangingsvraag kunnen beginnen te zien, naarmate voorraden en toeleveringsketens normaliseren, wat andere industrieën zou kunnen compenseren die een recessieperiode ingaan.

Tot slot, als we een aanzienlijke vertraging van de vraag zien, hebben de centrale banken nu droog poeder om de groei weer te stimuleren. Het zal hobbelig worden, maar ik heb vertrouwen dat we de komende zes tot twaalf maanden een winstgroei kunnen zien.

Klik hier voor meer informatie over beleggingsmogelijkheden in deze sector.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.