Horizon Global Sustainable Equity Fund

Een wereldwijde aandelenstrategie met een geïntegreerde benadering van duurzame en verantwoorde beleggingen (SRI)

ISIN
LU1984711512

NAV
EUR 11.71
As of 29/05/2020

1-Day Change
EUR -0.08 (-0.68%)
As of 29/05/2020

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar kapitaalgroei te bieden over een lange termijn (5 jaar of meer) door te beleggen in bedrijven waarvan de producten en diensten volgens de beleggingsbeheerder bijdragen tot veranderingen die positief zijn voor het milieu of de maatschappij en daardoor een impact hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven van om het even welke grootte, uit om het even welke sector en in om het even welk land. Het Fonds zal beleggingen vermijden in bedrijven die volgens de beleggingsbeheerder een negatieve impact kunnen hebben op de ontwikkeling van een duurzame wereldeconomie.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Belegt wereldwijd in bedrijven die strategisch zijn afgestemd op milieu- en sociale megatrends: klimaatverandering, beperkingen m.b.t. hulpbronnen, een groeiende bevolking en een vergrijzende bevolking
 • Vermijdt beleggingen in fossiele brandstoffen en bedrijven die hinder zullen ondervinden van de transitie naar een koolstofarme economie
 • Een ervaren team van wereldwijde aandelenbeleggers met een langetermijnbenadering dat gebruikmaakt van gedisciplineerde fundamentele analyse
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Hamish Chamberlayne, CFA

Head of SRI | Portfolio Manager

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2011.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 30/04/2020
A2 Acc EUR (Net) MSCI World Index
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 Acc EUR (Net) - - - - - - 13.30%
MSCI World Index 11.12% -10.25% - - - - 2.73%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2019)
1.85%

Portefeuille

Grootste belangen (Per 30/04/2020)
% van fonds
Microsoft 5.58
Adobe 3.70
Humana 3.51
Autodesk 3.26
ASML 3.22
Nintendo 2.83
salesforce.com 2.70
Marsh & McLennan Cos 2.50
Progressive 2.47
Equinix 2.47

Documenten

 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
TOP