Continental European Fund

Een actief beheerd fonds dat performance nastreeft door te anticiperen op de katalysatoren voor verandering bij Europese (ex VK) bedrijven en sectoren

ISIN
LU0135928298

NAV
EUR 9.66
As of 25/09/2020

1-Day Change
EUR -0.05 (-0.48%)
As of 25/09/2020

Morningstar Rating

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				Silver

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in continentaal Europa van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in deze regio hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in deze regio uitvoeren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Europe (ex UK) Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze een nuttige vergelijkingsbasis kan zijn om de resultaten van het Fonds te beoordelen. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan de portefeuille van het Fonds wisselen tussen 'sterke overtuigingen' (waarbij de beheerder een aanzienlijk risico in vergelijking met de index zal nemen) en een voorzichtiger standpunt. Dit houdt in dat het rendement van het Fonds soms sterk kan verschillen van de index, terwijl het er op andere momenten nauwer bij kan aansluiten.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • De portefeuilleopbouw is een combinatie van thema’s en aantrekkelijke aandeelspecifieke verhalen om toegang te bieden tot de duurzame groeitrends voor de lange termijn
 • De managers proberen onder alle marktomstandigheden kansen te benutten met behulp van fundamenteel onderzoek en thought leadership
 • Actieve portefeuille met een goede balans tussen largecapbedrijven en een selectie midcapkansen voor aanvullend rendement
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

John Bennett

Director of European Equities | Portfolio Manager

Industrie sinds 1987. Joined Firm in 2011.

Tom O’Hara

Onderzoeksanalist

Industrie sinds 2006. Joined Firm in 2018.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/06/2020
B€ Acc MSCI Europe (ex UK) Index
 
Kwartaaleinde
Per 30/06/2020
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
2.00% 3.67% -0.82% 15.77% -10.54%
MSCI Europe (ex UK) Index -1.60% 6.00% 1.11% 21.14% -10.50%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/08/2020
B€ Acc (Net) MSCI Europe (ex UK) Index
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
B€ Acc (Net) 3.23% -5.33% 3.24% 2.92% 2.91% 7.95% 5.38%
MSCI Europe (ex UK) Index 3.10% -7.00% 1.15% 2.83% 4.05% 7.59% 5.34%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(Per 31/03/2020)
2.13%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/08/2020)
% van fonds
LafargeHolcim 7.51
Nestl 5.02
UPM-Kymmene 4.22
ASML 3.59
SAP 3.55
Roche 3.17
Akzo Nobel 3.02
Autoliv 2.86
Sandvik 2.54
Volvo 2.49

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP