Emerging Markets Fund

Een gedisciplineerde, risicobewuste benadering voor toegang tot het langetermijngroeipotentieel van hoogwaardige bedrijven die actief zijn in opkomende markten

ISIN
LU1526027666

NAV
USD 12.01
As of 29/09/2020

1-Day Change
USD 0.05 (0.45%)
As of 29/09/2020

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Quarterly video update

Daniel Graña, Emerging Market Equity Portfolio Manager, provides a Q2 2020 video update, examining the investment implications from COVID-19 on emerging markets and the portfolio he manages.

More

Daniel believes there are certain key factors that emerging markets need for future success – a large domestic market given deglobalisation, the creation of intellectual property (technology patents and brands) and a reformist or innovative government – and the most compelling opportunities on a longer-term view are likely to come from emerging Asia.

Less

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2% hoger ligt dan de MSCI Emerging Markets Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in opkomende markten van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen hun zetel in een opkomende markt hebben of het grootste deel van hun activiteiten (direct of via dochtermaatschappijen) in opkomende markten uitvoeren. Opkomende markten kunnen landen zijn die zijn opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index, die onder de definitie van ontwikkelende economieën (landen met lage en lagere gemiddelde inkomens) van de Wereldbank vallen of die zich volgens de beleggingsbeheerder aan het ontwikkelen zijn.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten opkomende markten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Zeer selectieve, ‘alle opkomende markten’, niet-index aandelenstrategie beheerd door een ervaren team dat gevestigd is in Edinburgh
 • Streeft ernaar om kapitaal te behouden en te laten groeien middels een conservatieve benadering van risico en een bewezen beleggingsproces
 • Belegt op de lange termijn naast eigenaren en beheerders met bewezen integriteit en het vermogen om te leveren
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Daniel J. Graña, CFA

Portfolio Manager, Emerging Market Equity

Industrie sinds 1995. Joined Firm in 2019.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/06/2020
H$ Acc MSCI Emerging Markets Index
  
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
-8.10% 1.72% 1.16% - -
MSCI Emerging Markets Index -3.39% 1.21% 8.20% - -
 
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
-7.21% 2.69% 2.15% - -
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% -1.44% 3.22% 10.36% - -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/08/2020
H$ Acc (Net) MSCI Emerging Markets Index
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H$ Acc (Net) 2.58% 5.14% 12.07% 0.01% - - 5.87%
MSCI Emerging Markets Index 2.21% 0.45% 14.49% 2.83% - - 9.43%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H$ Acc (Gross) - - - 6.90%
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% - - - 11.62%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 31/03/2020)
1.07%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/08/2020)
% van fonds
Alibaba Group 9.18
Tencent 9.12
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7.41
Samsung Electronics 4.74
Naspers 3.74
Ping An Insurance Group Co of China 3.37
Ivanhoe Mines 2.39
Chailease 2.26
AIA Group 2.16
NAVER 1.93

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP