Voor financiële professionals in Nederland

Global Equity Fund

Een benchmarkonafhankelijk aandelenfonds dat belegt in hoogwaardige, groeiende bedrijven van over de hele wereld die profiteren van seculiere langetermijntrends

ISIN
LU1678960227

NAV
USD 15.17
As of 21/01/2021

1-Day Change
USD 0.06 (0.37%)
As of 21/01/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2,5% hoger ligt dan de MSCI All Countries World Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven uit om het even welke sector en om het even welk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI All Countries World Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Een beleggingsproces dat zich richt op meer voorspelbare beleggingen in bedrijven die profiteren van seculiere langetermijntrends en beslissingen niet baseert op onvoorspelbare economische en politieke factoren
 • Het team maakt gebruik van een ‘hold forever’-mentaliteit, waarbij bedrijven worden beoordeeld met oog voor de lange termijn
 • Het fonds wordt beheerd door een gefocust team van bewezen beleggers dat gevestigd is in Edinburg, waar ze een nichecultuur hebben gecreëerd die zorgt voor afstemming en verantwoording
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Gordon Mackay

Portfolio Manager

Industrie sinds 1996. Joined Firm in 2016.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
H$ Acc (Net) MSCI AC World NR
  
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
H$ Acc (Net) 24.40% 25.71% -6.79% - -
MSCI AC World NR 16.25% 26.60% -9.41% - -
 
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
H$ Acc (Gross) 25.50% 26.81% -5.98% - -
MSCI AC World NR + 2.50% 19.17% 29.76% -7.14% - -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
H$ Acc (Net) MSCI AC World NR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H$ Acc (Net) 4.61% 24.40% 24.40% 13.38% - - 13.61%
MSCI AC World NR 4.64% 16.25% 16.25% 10.06% - - 10.35%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H$ Acc (Gross) - - - 14.61%
MSCI AC World NR + 2.50% - - - 13.11%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
H$ Acc (Net) MSCI AC World NR
2016 2017 2018 2019 2020
H$ Acc (Net) - - -6.79 25.71 24.40
MSCI AC World NR - - -9.41 26.60 16.25
 
2016 2017 2018 2019 2020
H$ Acc (Gross) - - -5.98 26.81 25.50
MSCI AC World NR + 2.50% - - -7.14 29.76 19.17
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 0.75%
Ongoing Charge
(Per 31/03/2020)
0.88%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% van fonds
Alphabet 4.54
Microsoft 4.40
Amazon.com 4.34
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.67
Adobe 3.62
Facebook 3.38
PayPal 3.30
Netflix 2.98
Housing Development Finance 2.98
Unilever 2.67

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP