Voor financiële professionals in Nederland

Global Life Sciences Fund

Op basis van ons inzicht in de wetenschappelijke en zakelijke kant van de gezondheidszorg belegt de strategie in bedrijven die voorzien in een onvervulde medische behoefte of die de gezondheidszorg efficiënter maken

ISIN
IE0002122038

NAV
EUR 44.34
As of 26/10/2021

1-Day Change
EUR 0.12 (0.27%)
As of 26/10/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Kwartaalupdate

Het beleggingsteam bespreekt het kwartaal.

Opmerking: Opgenomen in Oktober 2021

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2% hoger ligt dan de MSCI World Health Care Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in aandelen van bedrijven van om het even welke grootte die actief zijn in de levenswetenschappen, in om het even welk land.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI World Health Care Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds individuele beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Belegt in bedrijven die voorzien in een onvervulde medische behoefte of die de gezondheidszorg efficiënter maken
 • Streeft naar een evenwichtige portefeuille met bedrijven uit verschillende subsectoren (farmacie, biotechnologie, zorgdiensten en medische apparatuur)
 • Een ervaren team van specialisten met inzicht in de wetenschappelijke en zakelijke kant van de gezondheidszorg
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Beoordelingen en onderscheidingen

De Lipper Fund Awards zijn uitsluitend gebaseerd op aandelen in USD van het Global Life Sciences Fund Klasse A2. De beschikbaarheid van deze aandelenklasse kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Prestatiegegevens staan vermeld in de desbetreffende EBI, vergoedingen en kosten kunnen afwijken en meer informatie vindt u in het prospectus van het fonds en de EBI. Wij raden u dringend aan deze documenten door te nemen voordat u een belegging doet. Neem voor overige vragen contact op met uw plaatselijke verkoopmedewerker.

PORTEFEUILLEBEHEER

Andy Acker, CFA

Portefeuillemanager

Industrie sinds 1996. Joined Firm in 1999.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
A2 HEUR (Net) MSCI World Health Care NR Hgd EUR
  
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 HEUR (Net) 14.15 26.09 -10.66 12.38 9.96
MSCI World Health Care NR Hgd EUR 18.00 - - - -
 
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
A2 HEUR (Gross) 16.86 29.11 -8.51 15.10 12.66
MSCI World Health Care NR Hgd EUR + 2.00% 20.36 - - - -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 30/09/2021
A2 HEUR (Net) MSCI World Health Care NR Hgd EUR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 HEUR (Net) -4.25 1.03 14.15 8.74 9.71 15.34 7.03
MSCI World Health Care NR Hgd EUR -4.87 12.32 18.00 - - - -
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A2 HEUR (Net) MSCI World Health Care NR Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) -15.20 17.68 -1.21 23.00 21.17
MSCI World Health Care NR Hgd EUR - - - - 9.44
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) -13.12 20.57 1.17 25.95 24.06
MSCI World Health Care NR Hgd EUR + 2.00% - - - - 11.63
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
2.38%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 30/09/2021)
% VAN FONDS
AstraZeneca PLC 4.62
UnitedHealth Group Inc 4.16
Roche Holding AG 2.69
Merck & Co Inc 2.65
Thermo Fisher Scientific Inc 2.58
AbbVie Inc 2.53
Abbott Laboratories 2.47
Boston Scientific Corp 2.46
Humana Inc 2.38
Danaher Corp 2.35
Total 28.89
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 30/09/2021)
Health Care 99.11
Cash & Equivalents 0.89
Regionale allocaties % VAN FONDS % VAN FONDS (As of September 30, 2021)
North America 80.64
Europe 16.64
Japan 1.53
Asia/Pacific Ex Japan 0.30
Cash & Equivalents 0.89

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting