Voor financiële professionals in Nederland

Global Technology and Innovation Fund

Belegt in groeibedrijven die vooroplopen met innovatie of die profiteren van technologische vooruitgang

ISIN
IE0002167009

NAV
EUR 20.70
As of 15/01/2021

1-Day Change
EUR -0.20 (-0.96%)
As of 15/01/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2% hoger ligt dan de MSCI ACWI Technology Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven uit om het even welk land en van om het even welke grootte die technologiegerelateerd zijn of winst halen uit technologie.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI ACWI Technology Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds individuele beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Belegt in bedrijven die technologische vooruitgang tot stand brengen en daarvan weten te profiteren.
 • Zoekt naar een evenwicht tussen veerkrachtige bedrijven en bedrijven met groeipotentieel voor een optimale mix van risico en groei
 • Proces geconcentreerd rond analisten met in totaal meer dan 120 jaar ervaring
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Denny Fish

Portefeuillebeheerder | Onderzoeksanalist

Industrie sinds 2004. Joined Firm in 2016.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
A2 HEUR (Net) MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR
  
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 HEUR (Net) 45.84% 38.07% -4.26% 37.88% 9.96%
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR 40.64% 43.19% -7.70% 36.62% 10.65%
 
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 HEUR (Gross) 49.42% 41.45% -1.83% 41.37% 12.89%
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR + 2.00% 43.46% 46.05% -5.84% 39.34% 12.86%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
A2 HEUR (Net) MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 HEUR (Net) 4.25% 45.84% 45.84% 24.45% 23.91% 15.65% 3.60%
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR 6.27% 40.64% 40.64% 22.95% 22.94% 16.87% 3.49%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 HEUR (Gross) - 27.04% 18.59% 6.23%
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR + 2.00% - 25.40% 19.21% 5.56%
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A2 HEUR (Net) MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) 9.96 37.88 -4.26 38.07 45.84
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR 10.65 36.62 -7.70 43.19 40.64
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) 12.89 41.37 -1.83 41.45 49.42
MSCI ACWI Technology NR Hgd EUR + 2.00% 12.86 39.34 -5.84 46.05 43.46
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
2.43%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% VAN FONDS
Microsoft Corp 9.42
Apple Inc 8.33
Amazon.com Inc 4.84
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.74
Facebook Inc 4.00
Adobe Inc 3.73
Mastercard Inc 3.73
ASML Holding NV 3.35
Texas Instruments Inc 3.28
Lam Research Corp 2.92
Total 48.34
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 31/12/2020)
Information Technology 70.17
Communication Services 12.26
Consumer Discretionary 7.87
Real Estate 3.43
Industrials 1.75
Equity Other 1.03
Financials 0.37
Cash & Equivalents 3.12
Regionale allocaties % VAN FONDS % VAN FONDS (As of December 31, 2020)
North America 84.49
Asia/Pacific Ex Japan 7.35
Europe 3.84
Africa/Mideast 1.20
Cash & Equivalents 3.12

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP