Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is inkomsten te bieden die hoger liggen dan de inkomsten gegenereerd door de MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index over elke periode van 5 jaar, met de mogelijkheid van kapitaalgroei op lange termijn (5 jaar of meer).

Meer

Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een portefeuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven uit de regio Azië-Pacific (exclusief Japan) van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. Hiertoe kunnen ook Chinese A-aandelen behoren.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten deze regio, contanten en geldmarktinstrumenten.
De Beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het inkomstendoel van het Fonds en het niveau is waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

  • Goed gepositioneerd om te profiteren van de sterke, structurele groeikansen in de regio en van de verschuiving naar een progressievere dividendcultuur
  • Gedisciplineerd, waardegedreven beleggingsproces met een focus op dividendgroei en bedrijven met een hoog dividendrendement
  • Streeft naar een gestaag groeiende inkomstenstroom en vermogensaanwas op de lange termijn
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.