Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Horizon Global Technology Leaders Fund - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Horizon Global Technology Leaders Fund

Streeft naar het genereren van vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille van technologiegerelateerde bedrijven.

ISIN
LU0196035553

NAV
USD 251.30
As of 18/06/2024

1-daagse verandering
USD 3.29 (1.33%)
Per 18/06/2024

Totale Morningstar Rating

As of 31/05/2024

Overzicht

Kwartaalupdate

Het beleggingsteam bespreekt het kwartaal.

(Opmerking: Opgenomen in april 2024)

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn activa in een portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven, ongeacht hun omvang, die technologiegerelateerd zijn of die hun winst halen uit technologie, in eender welk land. De portefeuille kan geconcentreerd zijn wat betreft het aantal posities en/of de omvang van zijn grootste posities.
Het Fonds kan daarnaast beleggen in andere activa, waaronder investment-grade staatsobligaties, cash en geldmarktinstrumenten.
De Beleggingsbeheerder mag derivaten (complexe financiële instrumenten) gebruiken om het risico te beheersen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd en volgt daarbij de MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index (samen de “Index”) die grotendeels representatief is voor de bedrijven waarin het fonds kan beleggen aangezien deze de basis vormt voor de rendementsdoelstelling van het Fonds en voor het niveau waarboven een prestatievergoeding in rekening mag worden gebracht (indien van toepassing). De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om beleggingen te kiezen waarvan de weging afwijkt van de index of die geen deel uit maken van de Index, die kunnen leiden tot materiële verschillen in prestaties tussen het Fonds en de Index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Tracht ondergewaardeerde groeiondernemingen te vinden waar de schaal of het aanhouden van de winstgroei wordt ondergewaardeerd door de markt
 • Actief beheerd door een zeer ervaren team in het Verenigd Koninkrijk met een focus op langetermijntrends die de toekomst van technologie bepalen
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Graeme Clark

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1994. Bij ons sinds 2013.

Alison Porter

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1995. Bij ons sinds 2014.

Richard Clode, CFA

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2003. Bij ons sinds 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 31/05/2024
I2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
01/07/2004
I2 USD (Net) 4.99 20.20 42.54 9.39 19.73 16.74 12.83
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 7.44 14.73 32.91 9.08 18.90 16.46 11.88
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/03/2024
I2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 17.72 51.95 -34.69 18.88 42.20 40.78 -6.12 45.05 7.08 4.95 11.55
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 11.89 47.67 -32.28 22.38 38.25 38.53 -5.20 41.77 12.20 3.53 15.73
Rendement over kalenderjaar (%)
Jaar I2 USD (Net) Index
2023 51.95 47.67
2022 -34.69 -32.28
2021 18.88 22.38
2020 42.20 38.25
2019 40.78 38.53
2018 -6.12 -5.20
2017 45.05 41.77
2016 7.08 12.20
2015 4.95 3.53
2014 11.55 15.73
2013 26.74 27.06
2012 14.43 15.79
2011 -3.18 -4.10
2010 13.88 11.69
2009 61.45 58.68
2008 -41.35 -44.45
2007 22.03 13.89
2006 11.42 9.87
2005 6.13 7.05
2004 from 01/07/2004 4.60 3.48
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 5.00%
Jaarlijkse kosten 1.00%
Lopende kosten
(Per 30-06-2023)
1.00%
Performancevergoeding 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle rate MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 31/05/2024)
% van fonds
NVIDIA 9.71
Microsoft 9.57
Alphabet 9.19
Meta Platforms 5.10
Amazon.com 4.80
Apple 4.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.67
Advanced Micro Devices 3.63
Marvell Technology 3.15
Micron Technology 3.13

Documenten

SRRI Value
 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
 • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
 • We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 van 7; dat is een middelgroot-hoge risicocategorie.
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.