Voor financiële professionals in Nederland

US Forty Fund

Onze visie, die anders is dan de markt, signaleert groei waar groei schaars is, waardoor onze beleggingen zo gepositioneerd zijn dat ze op termijn beter presteren dan de index

ISIN
IE0009531827

NAV
EUR 47.76
As of 26/01/2021

1-Day Change
EUR -0.18 (-0.38%)
As of 26/01/2021

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis minstens 2,5% hoger ligt dan de Russell 1000 Growth Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten uit om het even welke sector. Het Fonds spitst zich toe op grotere Amerikaanse bedrijven.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Russell 1000 Growth Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder beschikt over een hoge mate van vrijheid om zijn overtuigingen te volgen, wat kan leiden tot sterke voorkeuren in de portefeuille. Het Fonds kan bedrijven houden die niet in de index zijn opgenomen.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Het fonds heeft gewoonlijk 30 tot 40 aandelen en belegt in onze beste ideeën voor Amerikaanse largecap groeiaandelen, waarover wij een andere visie hebben dan de markt
 • Fonds gericht op aandelenselectie dat profiteert van dertig jaar ervaring op het gebied van high-conviction beleggen
 • Benadering op basis van fundamenteel onderzoek gericht op innovatieve bedrijven met een brede ‘moat’
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Doug Rao

Portfolio Manager

Industrie sinds 1998. Joined Firm in 2013.

Nick Schommer, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 2007. Joined Firm in 2013.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 31/12/2020
A2 HEUR (Net) Russell 1000 Growth GR Hgd EUR
  
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 HEUR (Net) 34.68% 30.19% -3.51% 25.10% -4.13%
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR 35.24% 32.35% -4.42% 27.54% 5.48%
 
Dec-2019 - Dec-2020 Dec-2018 - Dec-2019 Dec-2017 - Dec-2018 Dec-2016 - Dec-2017 Dec-2015 - Dec-2016
A2 HEUR (Gross) 37.60% 33.00% -1.39% 27.89% -2.00%
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR + 2.50% 38.62% 35.66% -2.02% 30.71% 8.12%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 31/12/2020
A2 HEUR (Net) Russell 1000 Growth GR Hgd EUR
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 HEUR (Net) 4.05% 34.68% 34.68% 19.15% 15.20% 13.13% 4.98%
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR 4.37% 35.24% 35.24% 19.59% 18.13% 15.49% -
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A2 HEUR (Gross) - 17.72% 15.61% 7.29%
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR + 2.50% - 21.09% 18.38% -
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
A2 HEUR (Net) Russell 1000 Growth GR Hgd EUR
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Net) -4.13 25.10 -3.51 30.19 34.68
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR 5.48 27.54 -4.42 32.35 35.24
 
2016 2017 2018 2019 2020
A2 HEUR (Gross) -2.00 27.89 -1.39 33.00 37.60
Russell 1000 Growth GR Hgd EUR + 2.50% 8.12 30.71 -2.02 35.66 38.62
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.25%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2020)
2.13%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 31/12/2020)
% VAN FONDS
Amazon.com Inc 7.87
Microsoft Corp 7.52
Mastercard Inc 5.95
Facebook Inc 4.74
Apple Inc 4.65
Total 30.73
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (As of 31/12/2020)
Information Technology 35.82
Communication Services 17.79
Consumer Discretionary 15.89
Health Care 14.55
Industrials 4.50
Financials 2.65
Consumer Staples 2.08
Materials 1.91
Real Estate 1.83
Cash & Equivalents 2.98
Regionale allocaties % VAN FONDS % VAN FONDS (As of December 31, 2020)
North America 91.12
Europe 4.30
Asia/Pacific Ex Japan 1.60
Cash & Equivalents 2.98

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP