US Venture Fund

Zoekt naar veerkrachtige bedrijven die gepositioneerd zijn om uiteenlopende marktomstandigheden te weerstaan

ISIN
IE00B2B35Z11

NAV
USD 28.03
As of 04/08/2020

1-Day Change
USD 0.04 (0.14%)
As of 04/08/2020

Morningstar Rating

Morningstar Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating				 Bronze

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 2% hoger ligt dan de Russell 2000 Growth Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven in de Verenigde Staten uit om het even welke sector. De bedrijven zullen opgericht zijn in de Verenigde Staten, hun hoofdkantoor hebben in de VS, genoteerd zijn aan een Amerikaanse beurs of een belangrijk deel van hun omzet realiseren in de VS. Het Fonds zal minstens 50% beleggen in kleinere Amerikaanse bedrijven.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten de Verenigde Staten, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Russell 2000 Growth Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds individuele beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Zoekt smallcapbedrijven die zich onderscheiden van hun concurrenten door hun voordeel te gebruiken om groei te realiseren gedurende meerdere jaren
 • Diepgaand fundamenteel onderzoek ondersteund door een toegewijd team ervaren analisten
 • Focus op veerkrachtige bedrijfsmodellen die gepositioneerd zijn om uiteenlopende marktomstandigheden te weerstaan
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

PORTEFEUILLEBEHEER

Jonathan Coleman, CFA

Portfolio Manager

Industrie sinds 1994. Joined Firm in 1994.

Scott Stutzman, CFA

Portfolio Manager | Research Analyst

Industrie sinds 2001. Joined Firm in 2007.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/06/2020
A1 USD Russell 2000 Growth
  
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
-0.75% 3.67% 20.43% 18.08% -9.35%
Russell 2000 Growth 3.48% -0.49% 21.86% 24.40% -10.75%
 
Jun-2019 - Jun-2020 juni-2018 - juni-2019 juni-2017 - juni-2018 juni-2016 - juni-2017 juni-2015 - juni-2016
1.66% 6.20% 23.42% 21.03% -7.10%
Russell 2000 Growth TR + 2.00% 5.56% 1.49% 24.29% 26.89% -8.96%
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 30/06/2020
A1 USD (Net) Russell 2000 Growth
  
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A1 USD (Net) 2.61% -3.83% -0.75% 7.41% 5.81% 12.74% 8.13%
Russell 2000 Growth 3.84% -3.06% 3.48% 7.86% 6.85% 12.92% 9.24%
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
A1 USD (Gross) - 8.42% 15.60% 10.89%
Russell 2000 Growth TR + 2.00% - 8.99% 15.18% 11.43%
FEE INFORMATION
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(Per 31/12/2019)
2.43%

Portefeuille

Grootste belangen (Per 30/06/2020)
% VAN FONDS
Catalent Inc 3.15
Nice Ltd (ADR) 2.80
Descartes Systems Group Inc 1.84
Clarivate PLC 1.82
SS&C Technologies Holdings Inc 1.67
Paylocity Holding Corp 1.54
Broadridge Financial Solutions Inc 1.46
Redfin Corp 1.40
LPL Financial Holdings Inc 1.39
RealPage Inc 1.31
Total 18.38
Sector Allocation % OF FUND % OF FUND (Per 30/06/2020)
Information Technology 32.11
Health Care 27.75
Industrials 13.67
Consumer Discretionary 7.45
Financials 4.45
Materials 4.06
Real Estate 2.82
Consumer Staples 2.04
Communication Services 0.94
Energie 0.05
Cash & Equivalents 4.66
Regionale allocaties % VAN FONDS % VAN FONDS (Per juni 30, 2020)
North America 87.09
Africa/Mideast 3.97
Europe 2.63
Asia/Pacific Ex Japan 1.14
Latin America 0.51
Cash & Equivalents 4.66

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het handelt niet langer bereid of in staat is haar verplichtingen tegenover het Fonds na te komen.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
TOP