Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Gezondheidszorg: immuun voor de daling? - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Gezondheidszorg: immuun voor de daling?

De gezondheidszorgsector bleek veerkrachtig te zijn in dalende markten en biedt mogelijk groeimogelijkheden, zelfs met het vooruitzicht op een recessie. Het Portfolio Construction and Strategy-team licht toe waarom een actieve benadering en sectorexpertise essentieel zijn om vast te stellen welke bedrijven kunnen profiteren van de snelheid waarmee innovatie in deze sector plaatsvindt.

Matthew Bullock

Matthew Bullock

EMEA hoofd Portefeuilleopbouw en Strategie


Mario Aguilar De Irmay, CFA

Mario Aguilar De Irmay, CFA

Senior portefeuillestrateeg


Sabrina Denis

Sabrina Denis

Senior portefeuillestrateeg


16 feb 2023
3 beknopt artikel

This article is part of the latest Trends and Opportunities report, which outlines key themes for the next stage of this market cycle and their nuanced implications across global asset classes.

De gezondheidszorgsector en het biotech-subsegment deden het tijdens de afgelopen vijf verkoopgolven beter dan de neerwaartse markt in het geheel en de herstelfase die daarop volgde.

Terugblik op 2022

 • In een jaar dat werd gekenmerkt door verstoringen in toeleveringsketens, een hardnekkige inflatie en historisch forse renteverhogingen was de spreiding tussen de verschillende wereldwijde aandelenmarkten verbluffend. Maar de gezondheidssector in het algemeen en de biotechsector in het bijzonder leken min of meer gevrijwaard te zijn van de malaise.
 • De biotechsector begon zich in de tweede helft van 2022 te herstellen, na de grootste daling in de recente geschiedenis van deze sector (-64%, versus een gemiddelde daling in de biotechsector van -32%).1
 • De innovatie in de gezondheidszorg versnelde tijdens de coronapandemie en is nog steeds een grote aanjager van deze sector. Nieuwe toegelaten geneesmiddelen door de Amerikaanse Food and Drug Administration liggen sinds 2018 jaarlijks op een recordniveau ten opzichte van de voorafgaande decennia2.

Rendementen 2022 aandelensector wereldwijd

Bron: Morningstar op basis van de rendementen van subsectoren van de MSCI World Index, per 31 december 2022. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Vooruitzichten

 • Vanwege de onzekerheid van de ernst van de aankomende economische vertraging is de verwachting dat ook 2023 nog volatiel zal zijn.
 • De gezondheidszorgsector bleek in de afgelopen twintig jaar veerkrachtig te zijn in dalende markten, wat ook blijkt uit een lagere gemiddelde volatiliteit en een lagere daling dan wereldwijde aandelen.
 • Tegelijkertijd zien we dat de sector wordt verhandeld tegen een korting ten opzichte van het gemiddelde over een langere periode, waarbij vooral veel biotechbedrijven worden verhandeld tegen waarderingen die lager liggen dan de kaspositie op hun balans. Dit geeft groeimogelijkheden, ongeacht de vooruitzichten op een recessie.
 • In de biotechsector is het vermogen om de wetenschap te begrijpen die schuilgaat achter lopende goedkeuringsprocessen van geneesmiddelen en de impact op het bedrijf als zo’n geneesmiddel wordt goedgekeurd voor de markt essentieel om vast te stellen welke bedrijven de winnaars zullen zijn die kunnen profiteren van het tempo waarmee innovatie in deze sector plaatsvindt.

De gezondheidszorgsector en het biotechsegment waren veerkrachtig tijdens neerwaartse markten en herstelperiodes

Bron: Morningstar, wereldwijde aandelensectoren en subsectoren op basis van MSCI World Index. De gemiddelden van neerwaartse markten zijn van 1-4-2000 – 9-10-2002, 1-11-2007 – 9-3-2009, 3-5-2011 – 4-10-2011, 13-2-2020 – 23-3-2020, 5-1-2022 – 12-10-2022. De herstelperiodes zijn gebaseerd op de MSCI World, voor de laatste periode tot en met 31 december 2022 wat het recente herstel betreft. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

PCS-vooruitzichten

 • Een evenwichtige benadering om zowel de defensieve kenmerken als de groeikenmerken van de gezondheidszorgindex te beoordelen kan beleggers helpen om door de volatiele markten van komende tijd te navigeren.
 • De gezondheidszorgsector en het biotech-subsegment als kleiner onderdeel van deze sector deden het tijdens de afgelopen vijf verkoopgolven beter dan de neerwaartse markt in het geheel en de herstelfase die daarop volgde.
 • Het is hierbij steeds belangrijker om goed te kijken naar de kasstroom op korte termijn, de waarderingen en de mate waarin omzet wordt gegenereerd, in een klimaat waarin de inflatie mogelijk nog wel even standhoudt en de rente hoger kan blijven dan de afgelopen tien jaar.
 • Een actieve en flexibele aanpak waarbij kennis over sectoren en de samenstelling van portefeuilles wordt ingezet kan beleggers helpen om te profiteren van de vele positieve langetermijnfactoren die mogelijk spelen in de gezondheidszorgsector.

1 De biotechrendementen zijn afkomstig van de SPDR® S&P® Biotech ETF (XBI). Van 8 februari 2021 tot en met 11 mei 2022 vond er een marktdaling plaats van 64%, versus de gemiddelde daling van de biotechsector vanaf 31 januari 2006.

2 “New Drugs at FDA: CDER’s New Molecular Entities and New Therapeutic Biological Products.” U.S. Food and Drug Administration, 27 januari 2022.

3 De laatste herstelperiode na een daling en de einddatum van de volledige cyclus zijn die per 31 december 2022.

Let op: Janus Henderson doet geen uitspraken over de vraag of een van de genoemde illustraties/voorbeelden nu of ooit in een portefeuille is of werd aangehouden. Illustraties zijn alleen bedoeld om de algemene markt- of economische omstandigheden te analyseren en het onderzoeksproces te tonen. Verwijzingen naar specifieke effecten mogen niet worden opgevat als aanbevelingen om effecten te kopen, te verkopen of aan te houden, noch als een indicatie van deelnemingen.

De MSCI World IndexSM meet de prestaties van de aandelenmarkten van wereldwijde ontwikkelde markten.

Volatiliteit is een maatstaf voor het risico op basis van de spreiding van de rendementen voor een bepaalde belegging.

PCS - Trends en opportuniteiten

Inzicht krijgen in markttrends met het oog op portefeuillesamenstelling

pcs-trends-hero-fg

Belangrijke informatie

Actief beheerde portefeuilles leveren mogelijk niet de beoogde resultaten op. Geen enkele beleggingsstrategie kan winst garanderen of het risico op verlies verwijderen.

De gezondheidszorg heeft wereldwijd te maken met verschillen in overheidsvoorschriften en vergoedingen, naast verschillen in goedkeuring van de autoriteiten voor producten en diensten die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de prijs en de beschikbaarheid, en kan sterk nadelig beïnvloed worden door snelle veroudering en aflopende patenten.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.