Investeren in het heden voor onze toekomst

>30 jaar
hero-gse-foreground_032823

Het Global Sustainable Equity Team heeft een eenvoudige maar ambitieuze missie: cliënten een uitstekend beleggingsrendement bieden, toonaangevend zijn op het gebied van duurzaam beleggen en, als actieve beheerders, een rol spelen in het verbeteren van de wereld.

Doelbewust beleggen

Wij proberen doelbewust bedrijven te identificeren die een positieve impact hebben, en bedrijven te vermijden die schade berokkenen. Het team belegt in bedrijven met veerkrachtige en gecombineerde groeikenmerken die veranderingen op het gebied van milieu en maatschappij willen aanpakken. Als medeondertekenaars van het Net Zero Carbon 20-initiatief zetten we ons volledig in voor het leveren van een koolstofarme strategie in overeenstemming met de doelstellingen voor koolstofneutraliteit.

Toegewijd aan een consistent, herhaalbaar proces

De vier pijlers van onze duurzame beleggingsbenadering zijn vandaag nog even relevant als drie decennia geleden, terwijl de vooruitgang van de duurzame kennis onze beleggingsbenadering voortdurend heeft vormgegeven. In het algemeen blijft de strategie geworteld in haar kernovertuigingen.

 

Een transparante benadering van toonaangevend duurzaam beleggen

Onze eigen methode om elk bedrijf in portefeuille af te stemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN is een van de eerste beleggingsmethoden die formeel door de VN zijn erkend. Als leiders in duurzaam beleggen delen wij ons succes.

 

Globe 1

Op de 30e verjaardag van duurzaam beleggen kijken we terug op de ontwikkelingen die vormgaven aan duurzaam beleggen en de wereld waarin we nu leven.

Een proces op basis van dertig jaar ervaring

"Mensen zien nu in dat er een sterke samenhang is tussen het denken over grote duurzame ontwikkelingsvraagstukken en het bereiken van economische groei"

- Hamish Chamberlayne, Hoofd Global Sustainable Equity, Portefeuillebeheerder

Zo presteerde het fonds

Door bedrijven te selecteren die zich aan de juiste kant van de disruptie bevinden, wil het team klanten van een rendementsbron voorzien, toekomstige samengestelde groei bieden en het neerwaartse risico helpen verkleinen.

Totale Morningstar-rating™

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

 

Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 aandelenklasse in USD. Morningstar 2023, gegevens van 30 juni 2019 tot 30 juni 2023. Cumulatieve prestaties, netto kosten waarbij bruto-inkomen opnieuw wordt geïnvesteerd. Toekomstig rendement is niet gegarandeerd.

© 2023 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie.

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Reclame.

Bekijk de volledige geschiedenis van het kalenderjaar

Meer dan 30 jaar expertise op het gebied van duurzaamheid

Horizon Global Sustainable Equity Fund

SICAV gelanceerd in juni 2019
Door ons te concentreren op bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving, streeft onze koolstofarme investeringsaanpak naar samengestelde groei en aantrekkelijke investeringsrendementen.

Horizon US Sustainable Equity Fund

Nieuwe fondslancering
Zeer overtuigende, op koolstofarme georiënteerde portefeuille van Amerikaanse bedrijven geselecteerd op hun duurzame eigenschappen, hun groeipotentieel en positieve impact op het milieu en de samenleving.

Gerelateerde inzichten

De nood aan een duurzaam en veerkrachtig watersysteem lenigen

De nood aan een duurzaam en veerkrachtig watersysteem lenigen

Hamish Chamberlayne, Hoofd Global Sustainable Equity, vertelt hoe bedrijven de manier veranderen waarop we water gebruiken en verbruiken.

Ontmoet het team

Hamish Chamberlayne, CFA
Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder
20 years of financial industry experience | London Based

Amarachi Seery, CEnv, MIEnvSci, PIEMA
Duurzaamheidsanalist
15 years of sustainability experience | London Based

Aaron Scully, CFA
Portefeuillebeheerder
25 years of financial industry experience | Denver Based

Doelgericht beleggen voor een betere toekomst

Wij geloven in investeren in de toekomst, niet in een wissel trekken op de toekomst. Wij vinden het ook onze verantwoordelijkheid om te streven naar sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen voor onze cliënten. Onze teams beleggen doelgericht om beide doelstellingen te bereiken.

ETF_Hero_Flower_Bees960x500-transparent-bg

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.