Voor financiële professionals in Nederland

Global Real Estate Equity Income Fund

Een actief beheerd high-convictionfonds gericht op de beste ideeën van de fondsbeheerders over beursgenoteerde vastgoedaandelen en REIT’s dat zich richt op het behalen van langetermijnkapitaalgroei

ISIN
IE00BD861N04

NAV
USD 14.29
As of 21/10/2021

1-Day Change
USD 0.00 (0.00%)
As of 21/10/2021

Morningstar Rating

De ratings van Morningstar zijn gebaseerd op de representatieve aandelenklasse van dit fonds en zijn gedateerd op het einde van de laatste maand die beschikbaar is van Morningstar.

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is een positief inkomstenniveau te bieden, met de mogelijkheid van kapitaalgroei op lange termijn (vijf jaar of langer). Rendementsdoel: Een hogere dividendopbrengst behalen dan die van de FTSE EPRA Nareit Global REIT Index, vóór aftrek van kosten, op jaarbasis.

Meer

Het Fonds kan ook beleggen in andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten. Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en bedrijven die in vastgoed beleggen in om het even welk land. De bedrijven waarin wordt belegd zullen het grootste deel van hun inkomsten halen uit het bezit, de ontwikkeling en het beheer van vastgoed. De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen, het Fonds efficiënter te beheren of extra kapitaal of inkomsten voor het Fonds te genereren. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de FTSE EPRA Nareit Global REIT Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

 • Dankzij een breed universum en een selectieve benadering kan het team aandelen identificeren met een aantrekkelijk dividendrendement en aantrekkelijke groeikenmerken
 • Beheerd door een wereldwijd team van experts dat gevestigd is in Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de VS met meer dan 90 jaar ervaring in collectieve beleggingen
 • Biedt een liquide manier om te spreiden naar wereldwijd onroerend goed en te profiteren van krachtige seculiere thema’s die van invloed zijn op de beleggingscategorie
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Beoordelingen en onderscheidingen

De Lipper Fund Awards zijn uitsluitend gebaseerd op aandelen in USD van het Global Real Estate Fund Klasse A2. De beschikbaarheid van deze aandelenklasse kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Prestatiegegevens staan vermeld in de desbetreffende EBI, vergoedingen en kosten kunnen afwijken en meer informatie vindt u in het prospectus van het fonds en de EBI. Wij raden u dringend aan deze documenten door te nemen voordat u een belegging doet. Neem voor overige vragen contact op met uw plaatselijke verkoopmedewerker.
De Lipper Fund Awards zijn uitsluitend gebaseerd op aandelen in USD van het Global Real Estate Fund Klasse A2. De beschikbaarheid van deze aandelenklasse kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn. Prestatiegegevens staan vermeld in de desbetreffende EBI, vergoedingen en kosten kunnen afwijken en meer informatie vindt u in het prospectus van het fonds en de EBI. Wij raden u dringend aan deze documenten door te nemen voordat u een belegging doet. Neem voor overige vragen contact op met uw plaatselijke verkoopmedewerker.

PORTEFEUILLEBEHEER

Guy Barnard, CFA

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2006.

Tim Gibson

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

Industrie sinds 2001. Joined Firm in 2011.

Greg Kuhl, CFA

Portefeuillebeheerder

Industrie sinds 2005. Joined Firm in 2015.

Performance

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Afzonderlijke performance (%)
Per 30/09/2021
H1q USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs TR
 
Kwartaaleinde
Per 30/09/2021
Sep-2020 - Sep-2021 sept 2019 - sept 2020 sept 2018 - sept 2019 sept 2017 - sept 2018 sept 2016 - sept 2017
H1q USD (Net) 20.72 -1.90 17.24 7.50 7.70
FTSE EPRA Nareit Global REITs TR - - - - -
Cumulatief rendement en rendement op jaarbasis (%)
Per 30/09/2021
H1q USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs TR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Sinds oprichtinh
H1q USD (Net) -6.47 11.41 20.72 11.55 9.96 11.22 6.41
FTSE EPRA Nareit Global REITs TR -5.68 - - - - - -0.01
RENDEMENT OVER KALENDERJAREN (%)
H1q USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs TR
2016 2017 2018 2019 2020
H1q USD (Net) 4.15 16.92 -3.69 30.77 1.80
FTSE EPRA Nareit Global REITs TR - - - - -
 
2016 2017 2018 2019 2020
FTSE EPRA Nareit Global REITs TR + 2.00% - - - - -
FEE INFORMATION
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 0.80%
Ongoing Charge
(Per 30/06/2021)
0.92%

Portefeuille

Grootste belangen (As of 30/09/2021)
% VAN FONDS
VICI Properties Inc 4.91
Spirit Realty Capital Inc 4.63
Ventas Inc 4.14
MGM Growth Properties LLC 3.99
National Retail Properties Inc 3.81
Granite Real Estate Investment Trust 3.60
UDR Inc 3.55
Prologis Inc 3.27
Sun Communities Inc 3.26
CubeSmart 3.17
Total 38.33

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor de toekomst.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds belegt in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en in andere bedrijven of fondsen die actief zijn in vastgoedbeleggingen, wat gepaard gaat met hogere risico's dan bij directe belegging in vastgoed. Meer bepaald kunnen REIT's onderworpen zijn aan minder strikte regels en toezicht dan het Fonds zelf en kunnen ze een grotere volatiliteit vertonen dan hun onderliggende activa.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting