Voor financiële professionals in Nederland

Horizon Euroland Fund

Een actief beheerde strategie die is gericht op het realiseren van kapitaalgroei door het identificeren van kwalitatief goede, maar ondergewaardeerde bedrijven die opereren/gevestigd zijn in de eurozone

ISIN
LU0196034820

NAV
EUR 18.89
As of 29/09/2023

1-daagse verandering
EUR 0.27 (1.45%)
Per 29/09/2023

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de MSCI EMU Net Return EUR Index, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 75% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in de eurozone van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen opgericht zijn in de eurozone of voornamelijk zakendoen in de eurozone.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten de eurozone, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI EMU Net Return EUR Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

 • Een gedisciplineerd beleggingsproces, in 1988 ontwikkeld door de fondsbeheerder, dat voorbijgaat aan het sentiment om te profiteren van onjuiste marktprijzen
 • Het beleggingsproces combineert een bottom-up analyse met een kwalitatief overzicht waarmee het team het risico kan beheersen en toch optimaal resultaat kan behalen
 • Zoekt superieure bedrijven met een gevestigd track record die geprijsd zijn op een niveau dat geen weerspiegeling is van hun intrinsieke waarde of toekomstperspectief
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Nick Sheridan

Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 1986. Bij ons sinds 2009.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 31/08/2023
I2 EUR (Net) MSCI EMU NR
 
  Cumulatief Op jaarbasis
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
18/11/2013
I2 EUR (Net) -2.44 15.73 18.23 11.35 5.70 - 6.90
MSCI EMU NR -3.08 13.88 20.26 10.47 5.65 - 6.17
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 30/06/2023
I2 EUR (Net) MSCI EMU NR
YTD 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Prestatie aanvang
18/11/2013
I2 EUR (Net) 15.49 -14.44 29.09 -2.02 23.93 -16.53 10.93 4.46 17.56 5.53 3.10
MSCI EMU NR 15.29 -12.47 22.16 -1.02 25.47 -12.71 12.49 4.37 9.81 4.32 1.16
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 0.00%
Jaarlijkse kosten 1.00%
Lopende kosten
(Per 30/06/2022)
1.01%
Performancevergoeding 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle rate MSCI EMU Net Return EUR Index

Portefeuille

Grootste belangen (Vanaf 31/08/2023)
% van fonds
ASM International 5.00
Sanofi 4.30
TotalEnergies 4.21
RELX 4.20
Deutsche Post 3.74
STMicroelectronics 3.69
Koninklijke Ahold Delhaize 3.37
Publicis Groupe 3.15
Siemens 2.94
Deutsche Telekom 2.86

Documenten

SRRI Value
 • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
 • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
 • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
 • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
 • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
 • Rechten van beleggers - Samenvatting
 • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
 • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
 • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.