Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden.
Rendementsdoel: Een rendement dat hoger ligt dan de MSCI EMU Net Return EUR Index, na aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt minstens 75% van zijn vermogen in aandelen en gerelateerde instrumenten van bedrijven in de eurozone van om het even welke grootte en uit om het even welke sector. De bedrijven zullen opgericht zijn in de eurozone of voornamelijk zakendoen in de eurozone.
Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder in bedrijven buiten de eurozone, contanten en geldmarktinstrumenten.
De beleggingsbeheerder kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de MSCI EMU Net Return EUR Index, die in ruime mate representatief is voor de bedrijven waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er prestatievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de index.

Less

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

Over dit fonds

  • Een gedisciplineerd beleggingsproces, in 1988 ontwikkeld door de fondsbeheerder, dat voorbijgaat aan het sentiment om te profiteren van onjuiste marktprijzen
  • Het beleggingsproces combineert een bottom-up analyse met een kwalitatief overzicht waarmee het team het risico kan beheersen en toch optimaal resultaat kan behalen
  • Zoekt superieure bedrijven met een gevestigd track record die geprijsd zijn op een niveau dat geen weerspiegeling is van hun intrinsieke waarde of toekomstperspectief
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.